Ulične akcije povodom Dana sećanja na žene žrtve nasilja

Povodom Dana sećanja na žene žrtve nasilja (18. maj)  Udruženje žena „Peščanik“ organizovalo je uličnu akciju u Kruševcu. Akcija pod nazivom „Pamtimo ubijene žene“ podsećanje je na 406 žena i devojčica koje su u periodu od 2011. do 2023. godine ubijene u Srbiji, u porodično-partnerskom ili kontekstu seksualnog nasilja.

Aktivistkinje Peščanika, stajale su danas na ulici sa transparentima „Stop nasilju nad ženama“ i „Stop ubijanju žena“ i delile flajere prolaznicima i prolaznicama, sa brojem SOS telefona za žene koje su preživele porodično partnersko nasilje ( 066 006 606 ), te materijal sa informacijama o tome kako javne prostore u Kruševcu učiniti dostupni, bezbednim i pristupačnim građankama.

Ulična akcija povodom Dana sećanja na žene žrtve nasilje danas je upriličena i u Beogradu, ispred Narodne skupštine, u organizaciji Autonomnog ženskog centra, zajedno sa organizacijama Žene u crnom i Ženska solidarnost.

Akciji u Beogradu prethodilo je predstavljanje platforme Femicid memorijal, nastale sa ciljem da se ne zaborave žene i devojčice koje su ubijene u Srbiji u porodično-partnerskom ili kontekstu seksualnog nasilja, kao i da se ne zaborave propusti institucija koje nisu zaštitile njihove živote kada su prijavile nasilje.

Podaci o ubijenim ženama nam iznova pokazuju da je za žene koje žive u nasilju najopasnije mesto dom u kome žive sa učiniocem (u 222 slučaja, odnosno 55 odsto) i da su nešto više od polovine žena ubili njihovi bračni ili vanbračni supružnici ili partneri (u 211 slučajeva, odnosno 52 odsto). Žene i devojčice su u najvećem broju slučajeva ubijene oruđem (u 151 slučaju ) i oružjem (u 129 slučajeva), ili su bile prebijene na smrt (u 89 slučajeva) ili zadavljene (u 28 slučajeva ). U 125 slučajeva ubistva su učinjena vatrenim oružjem, pištoljem ili puškom, u 4 slučaja  bombom, i u 124 slučaja nožem ili skalpelom. 117 učinilaca  je odmah nakon ubistva izvršilo samoubistvo, a 44 su pokušala samoubistvo– navodi se u saopštenju Autonomnog ženskog centra (AŽC).

Kako je u najmanje 106 slučajeva (26 odsto) nasilje bilo ranije prijavljivano institucijama, cilj akcije je i da se ne zaborave propusti predstavnika institucija koji nisu zaštitili živote žena kada su prijavile nasilje.

-Stajanjem ispred Narodne skupštine Republike Srbije podsećamo narodne poslanice i narodne poslanike na inicijative da se izmene Zakon o sudijama i Zakon o javnom tužilaštvu unošenjem odredbe po kojoj će se postupanje, odnosno nepostupanje sudije/tužioca koje je dovelo do nastupanja smrtnog ishoda ili teškog povređivanja oštećene ili svedoka, smatrati težim disciplinskim prekršajem; da se organizuje javno slušanje povodom slučaja ubistva žene u Pirotu marta 2023.godine; da se uspostavi Nacionalni mehanizam (telo) za praćenje i analizu slučajeva femicida. Nadamo se da će ovaj saziv Narodne skupštine te inicijative razmatrati i podržati. Pamtimo ubijene žene! Ne dozvolimo da još jedna žena u Srbiji bude ubijena zbog pogrešnog postupanja ili nepostupanja nadležnih institucija! – poručuju iz Autonomnog ženskog centra.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *