U toku konkurs za najbolje turističko selo u Srbiji

Svetska turistička organizacija Ujedinjenih nacija (UNWTO) raspisala je četvrti po redu konkurs za izbor najboljeg turističkog sela u Srbiji. Prijave se dostavljaju Ministarstvu turizma do 22. marta 2024. godine.

Karakteristike koje bi  selo mora da ima da bi moglo da se prijavi na konkurs su mala gustinu naseljenosti i maksimalno 15.000 stanovnika, te da je reč o predelu sa značajnim učešćem tradicionalnih aktivnosti poput poljoprivrede, šumarstva, stočarstva, ribarstva.

Uslovi su i da selo neguje zajedničke društvene vrednosti zajednice i stil života, da bude posvećeno viziji turizma kao alata za pozitivnu transformaciju, inkluzivni i održivi razvoj,da promoviše i štiti svoju prirodu i svoju kulturu, ceni svoju gastronomiju, svoje zanate i svoje ljude, podstiče inovacije i preduzetništvo, te da osnažuje svoju zajednicu.

Kroz ove aktivnost, UNWTO-a prepoznaje najbolja turistička sela kao destinacije u kojima turizam čuva kulturu i tradiciju, podržava raznolikosti i pruža mogućnosti za očuvanje biodiverziteta, odnosno ona sela koja se ističu po svojoj posvećenosti održivosti u ekonomskom, socijalnom i ekološkom aspektu.

O izboru osam kandidata Srbije čiji će predlozi biti upućeni UNWTO na dalje ocenjivanje, odlučivaće komisija Ministarstva turizma.

Krajnji rok za dostavljanje prijava  je 22. mart 2024. godine. Prijave se dostavljaju elektronskim putem na e-mail adresu: tatjana.orasanin@mto.gov.rs i u štampanoj formi sa naznakom „Najbolje turistično selo“ – uz obaveznu napomenu „Ne otvarati“ , na adresu:  Ministarstvo turizma i omladine- Sektor za turizam- Omladinskih brigada br. 1 -11070 Novi Beograd.

Dodatne informacije o konkursu i potrebna dokumentacija za kandidaturu za najbolje selo UNWTO  dostupni su na sajtu  Ministarstva turizma i omladine: www.mto@gov.rs.

Foto: pixabay

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *