Peščanik: “Intersektorsko nasilje- prepoznaj i pruži podršku”

Projekat “Intersektorsko nasilje: prepoznaj i pruži podršku”, koji Udruženje žena Peščanik sprovodi uz podršku Rekonstrukcije Ženski fond (RŽF) usmeren je na žene žrtve višestruke diskriminacije. Cilj projekta je da se ciljna populacija osnaži, prepozna nasilje i zatraži podršku.

Projekat je namenjen ženama koje žive u seoskim sredinama, Romkinjama, ženama sa invaliditetom i drugim ženama koje imaju iskustvo takozvane ukrštajuće ili diskriminacije po više osnova.

Te žene se susreću sa brojnim preprekama u ostvarivanju svojih prava. Na primer, jezičkim i nacionalnim (Romkinje), fizičkim (žene koje se teško kreću, imaju problem sa vidom, sluhom, govorom), teritorijalnim (žene koje žive u udaljenim seoskim naseljima), ekonomskim (nezaposlenost, nesigurnost posla, žene koje proizvode hranu i odeću, naprimer i prodaju samostalno svoje proizvode na tržištu). Reč je, kao što vidimo, o ženama sa povećanim rizikom od svih oblika diskriminacije, uključujući i rodno zasnovano nasilje– navode u Peščaniku.

Imajući u vidu važnost prostora za susrete i razmenu informacija i iskustava među ženama, UŽ Peščanik relizovaće krajem marta  dvodnevni trening o rodno zasnovanom nasilju za saradnice u seoskim sredinama, kao i pet radionica za žene u seoskim naseljima, žene sa invaliditetom i Romkinje. Cilj pomenutih aktivnosti je podsticanje ženskog samoorganizovanja za prepoznavanje i odgovor na rodno zasnovano nasilje i njegove posledice.

Posledica neprijavljivanja, ali i neadekvatnog odgovora zajednice na nasilja prema ženama na ličnom planu je ponavljanje i pojava težih oblika nasilja što dodatno slabi resurse žene, narušava njeno mentalno i fizičko zdravlje i smanjuje kapacitete za obavljanje posla i svakodnevnih obaveza. Nasilje nad ženama znači manjak vladavine zakona i demokratije i dalju diskriminaciju žena- ističe Snežana Jakovljević, predsednica UŽ Peščanik.

Inače, tokom 15 godina rada, od 2009. do danas, blizu hiljadu građanki sa iskustvom porodičnog i / ili partnerskog nasilja obratilo se SOS telefonu UŽ Peščanik za podršku. Iskustva SOS konsultantkinja pokazuju da i pored zakona i prava na zaštitu i medijske pažnje koja se posvećuje pitanju nasilja, mnoge žene koje su doživele nasilje i dalje nisu dovoljno informisane o dostupnim vidovima podrške i zaštite. Neretko, čak i kada imaju informacije, nisu podržane od okruženja i institucija da zatraže pomoć.

Naslovan foto: Pixabay

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *