Kruševac: Reciklažna ostrva i novi reciklažni kontejneri

Tri reciklažna ostrva i 32 nova plastična kontejnera za PET ambalažu, papir i karton, nedavno su postavljeni na različitim lokacijama u gradu. Građanima je sada na raspolaganju 115 reciklažnih kontejnera i 62 reciklažna zvona za odlaganje stakla.

Reciklažna ostrva sa po tri kante postavljena su u Rasadniku (kružni tok kod marketa Oaza), u ulici Kneza Miloša (kod DIS-a) i u naselju Ujedinjene nacije, kod marketa Roda. Žute kante namenjene su za odlaganje PET ambalaže, plave za papir i karton, crvene za staklo.

Istovremeno, postavljena su 32 nova plastična kontejnera (za karton, papir i PET ambalažu) ispred škola, sportskih objekata, na Novom groblju, iza zgrade Gradske uprave, u naselju Bare, na Trgu Kosturnice, na parkingu kod Bazena i na još nekoliko lokacija u gradu.

U Javnom komunalnom preduzeću Kruševac kažu da se reciklažni kontejneri namenski koriste samo ukoliko se nalaze u blizini prodavnica i marketa, dok na svim ostalim lokacijama građani i dalje u njih ubacuju drugi otpad.

Takođe, ono što se svakodnevno može videti pored kontejnera je smeće bačeno sa strane, čak i onda kada su kontejneri prazni ili poluprazni. Nije retko da se pored komunalnih kontejnera odlaže i kabasti otpad, a dešava se i da se u njihovoj blizini ostavljaju uginule i domaće životinje.

JKP apeluje na građane da otpad za čije odlaganje postoje namenski kontejneri, ne odlažu u komunalne.Takođe, apel je i da se kabasti otpad poput šuta, sanitarije, nameštaja, ne odlaže pored i u komunalne kontejnere. Podsećaju da za odvoženje kabastog otpada postoje specijalna vozila, te da je potrebno kontaktirati JKP oko preuzimanja tog otpada.

Inače, u Reciklažnom centru godišnje završi oko 140 tona reciklažnog otpada.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *