Kako do operacije katarakte i vantelesne oplodnje na privatnim klinikama, o trošku države?

U cilju redukovanja liste čekanja za operaciju katarakte, Republički fond za zdravstveno osiguranje (RFZO) je u ovoj godini zaključio ugovore sa 28 privatnih ustanova na teritoriji Srbije i sa 16 klinika na kojima se može obaviti vantelesna oplodnja o trošku države.

Osiguranim licima koji ispunjavaju uslove za operaciju katarakte u privatnim klinikama, u ovoj godini dostupne su dve klinike više nego u 2023. Kao i prethodne, i u ovoj godini pacijenti operaciju mogu obaviti u 14 privatnih klinika u Beogardu, pet u Novom Sadu, tri u Nišu, te na po jednoj klinici u Zrenjaninu, Pančevu, Kragujevcu i Kraljevu. Od ove godine, dostupne su im još dve klinike i to u Čačku i Somboru.

Da bi osigurano lice bilo anketirano od strane službenika Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje o mogućnosti operacije katarakte u privatnim ustanovama, neophodno je da prethodno bude evidentirano na listi čekanja državne zdravstvene ustanove.

Prilikom anketiranja osigurana lica se izjašnjavaju da li ostaju na listi čekanja državne zdravstvene ustanove ili žele da operaciju katarakte obave u nekoj od privatnih klinika sa kojima RFZO ima zaključen ugovor. Ukoliko se izjasne da žele da obave intervenciju operacije katarakte u privatnoj klinici, dobijaju pozivno pismo od strane Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje (matične filijale), kojim je precizirano u kojoj ustanovi će se obaviti intervencija, u kom terminu i koju medicinsku dokumentaciju osigurano lice treba da pribavi uoči same operacije- kaže Dragi Marković, direktor kruševačke filijale RFZO.

Dragi Marković, direktor filijale RFZO u Kruševcu

Marković ističe da je važno naglasiti da na osnovu pozivnog pisma osigurana lica dobijaju odgovarajući uput od svog izabranog lekara, koji mora biti overen na lekarskoj komisiji pre termina zakazane intervencije u privatnoj klinici. Opredeljivanjem za intervenciju u privatnoj klinici podaci o konkretnom osiguranom licu se eliminišu sa liste čekanja državne zdravstvene ustanove.

Vantelesna oplodnja za žene do 45 godina starosti

Vantelesna oplodnja o trošku RFZO pruža se u 16 privatnih ustanova na teritoriji Srbije, koje su zaključile ugovore za tekuću godinu sa Fondom- deset u Beogradu, tri u Novom Sadu i po jedna u Kragujevcu, Leskovcu i Valjevo. Istovremeno, u opticaju je i sedam državnih zdravstvenih ustanova koje pružaju predmetne usluge, iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja.

Osiguranica ima mogućnost izbora jedne od navedenih klinika u kojoj će obaviti vantelesnu oplodnju na teret sredstava Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje.

Žena do 45 godina starosti ima pravo na neograničeni broj pokušaja vantelesne oplodnje za prvo dete. Za drugo dete, bez obzira na to da li je rođeno prirodno ili je dobijeno u postupku vantelesne oplodnje, postoji pravo na dva stimulisana pokušaja, tri krioembriotransfera i neograničeno zamrzavanje embriona. Sa darovanim reproduktivnim ćelijama, žena ima pravo na dva stimulisana pokušaja, tri krioembriotransfera i jedan uvoz reproduktivnih ćelija iz inostranstva– navodi Marković.

Da bi proces vantelesne oplodnje bio realizovan, neophodna je saglasnost stručne komisije koja za osigurana lica Rasinskog okruga zaseda pri Univerzitetskom kliničkom centru Niš. Osigurana lica, u slučaju ispunjenja uslova, dobijaju odgovarajuću potvrdu prethodno pomenute stručne komisije, koja važi godinu dana od datuma izdavanja, tako da je u navedenom roku neophodno započeti i realizovati proces vantelesne oplodnje.

Nakon pozitivnog izjašnjenja i izdavanja potvrde stručne komisije Univerzitetskog kliničkog centru Niš, osigurana lica u relativno kratkom roku od matične filijale dobijaju pozivno pismo, koje sadrži naziv željenje ustanove u kojoj će biti obavljen postupak vantelesne oplodnje i termin pružanja usluga, kao i napomenu o obavezi pribavljanja odgovarajućih uputa koje treba overiti na lekarskoj komisiji matične filijale pre zakazanog termina vantelesne oplodnje u željenoj ustanovi– kaže direktor Filijale.

Za operaciju katarakte postoji evidencija o listama čekanja u državnim zdravstvenim ustanovama, dok se za vantelesnu oplodnju takva evidencije ne vodi.

Bliže informacije o operaciji katarakte i vantelesnoj oplodnji o trošku države osigurana lica mogu pronaći na sajtu Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje (www.rfzo.rs) ili se obratiti nadležnoj službi u prostorijama Filijale Republčkog fonda za zdravstveno osiguranje za Rasinski okrug, neposredno na adresi Trg Fontana 2, Kruševac ili pozivom na broj telefona 037/428-055.

D.P.

Foto: pixabay, privatna arhiva

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *