Za godinu dana prikupljene 22 tone reciklažnog stakla

Za nepunih godinu dana u 70 reciklažnih zvona postavljenih na teritoriji grada Kruševca prikupljeno je oko 20 tona staklene ambalaže. U JKP kažu da građani još uvek nemaju dovoljno razvijenu svest o značaju selektovanja otpada, te da i dalje veća količina reciklažnog otpada završava u komunalnim kontejnerima, samim tim i na gradskoj deponiji.

-Dvadesetak tona stakla u reciklažnim kontejnerima znači isto toliko manje ovog otpada na deponiji. To svakako znači, ali još uvek nije dovoljno, jer građani i dalje otpad koji može da reciklira i za koji postoje namenski kontejneri, često odlažu u komunalne kontejnere- kaže Goran Stojanović, poslovođa reciklaže.

Reciklažna zvona koja su u saradnji sa Sekopakom pre nešto manje od godinu dana postavljeni na 65 lokacija u našem gradu, uglavnom se koriste namenski:

Dešava se, ređe, da se u tim zvonima nađe pet ambalaža, limenke, delovi garderobe…Građani uglavnom znaju da su ovi kontejneri namenjeni samo za staklene flaše i tegle, ne i prozorsko i druge vrste stakla. Povremeno imamo problem i sa uništavanjem zvona, dešava se da ih nepoznata lica demoliraju, da pokušavaju da ih odšrafe, ne znamo šta je razlog toga, možda da uzmu odloženu ambalažu. Jedno zvono je i izgorelo.

U JKP kažu da stalno treba raditi na edukaciji stanovništva o značaju selekcije otpada, a sa ciljem očuvanja životne sredine. 

-Konkretno, staklo može da se reciklira bezbroj puta a ne može da se razgradi, odnosno, ako završi u prirodi, njegovo vreme razlaganja je nekoliko miliona godina. Bezbojno, kao i zeleno i smeđe staklo, ne mogu se reciklirati zajedno, odnosno, svaka boja stakla se reciklira odvojeno. Kilogram stakla uštedi 20 litara vode i 1,4 kilovata struje.

Inače, na teritoriji Grada Kruševca postavljeno je oko 3.000 komunalnih i 180 reciklažnih kontejnera za primarnu selekciju otpada na mestu nastanka, odnosno, za odlaganje stakla, kartona, papira i PET ambalaže. U gradu i većem delu seoskih mesnih zajednica, postavljeno je i 120 žičanih kontejnera za odlaganje reciklažnog otpada.

D.P.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *