UŽ Peščanik: Podršku preko SOS telefona zatražilo preko 1.000 žena

Tokom prethodnih 15 godina, preko SOS telefona koji je Udruženje žena „Peščanik“ osnovalo za žene sa iskustvom porodičnog i pratnerskog nasilja, obratilo više od hiljadu žena. U istom periodu, to udruženje realizovalo je najmanje 20 treninga i isto toliko javnih događaja za predstavnike/ce institucija i nevladinih organizacija i građane/ke, o postupanju u slučajevima nasilja prema ženama.

U saopštenju za medije koje je povodom 15 godina postojanja SOS telefona (osnovan je 2. februara 2009. godine) uputio Peščanik, navodi se da je ovom, za ženska prava na teritoriji Rasinskog okruga revolucionarnom događaju, prethodila edukacija 20 na konkursu izabranih žena u Kruševcu za rad na SOS telefonu, koju su sprovele konsultantkinje najstarijeg SOS telefona u zemlji, Autonomnog ženskog centra.

SOS telefon UŽ „Pešanik“ osnovan je zahvaljujući sredstvima tadašnjeg ministarstva za rad, zapošljavanje i socijalnu politiku Republike Srbije i lokalne samouprave. Vrlo brzo, nakon samo tri  godine, država je obustavila, bez obrazloženja, finansiranje SOS telefona tako da je konsultantski tim tokom narednih nekoliko godina radio volonterski bez nadoknade. Poslednjih desetak godina, SOS telefon u Kruševcu radi zahvaljujući institucionalnoj podršci koju „Pešanik“ dobija od OAK Fondacije, koju u Srbiji administrira Fondacija TRAG.

Rad na podizanju svesti u zajednici o društvenoj uslovljenosti nasilja prema ženama, zakonodavnom okviru za sprečavanje i kažnjavanje ovog zločina, dostupnosti i vrstama podrške u slučaju nasilja predstavlja važan deo aktivnosti Udruženja žena Peščanik. Putem radionica koje smo organizovale u prethodnom periodu stigle smo do najmanje još 1000 žena uključujuči i žene koje su izložene višestrukoj rodno zasnovanoj diskriminaciji i nasilju, naprimer žene koje žive u seoskim sredinama, žene romske nacionalnosti, žene sa invaliditetom- navode u Peščaniku.

UŽ Peščanik članica je Mreže Žene protiv nasilja Srbije i Mreže žena Evrope protiv nasilja.

Imajući u vidu da je tokom 2023 najmanje 27 žena ubijeno u kontekstu porodično partnerskog nasilja, Udruženja žena Peščanik poziva zvaničnike i zvaničnice da pitanju nasilja prema ženama posvete dužnu pažnju u skladu sa zahtevima Istanbulske konvencije, da prepoznaju važnost prevencije i uvedu temu rodnе ravnopravnosti, nenasilnog ponašanja i odnosa u obrazovne programe i podrže, finansijski i na svaki drugi način, specijalizovane servise za podršku ženama i devojčicama sa iskustvom rodno zasnovanog nasilja- poručuju iz UŽ Peščanik.

Žene kojima je potrebna pomoć i podrška mogu da pozovu broj 066 006 606 svakog radnog dana od 12 do 18 časova, a subotom od 11 do 15 časova. Osam konsultantkinja klijentkinjama pruža informativno, socio-emocionalnu i pravnu podršku.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *