Utisci sa trening kursa za mlade: Kroz različitosti do razumevanja

Međunarodni trening kurs, Odjek.rs

Komunikacija, razmena iskustava, uvažavanje različitosti, upoznavanje novih ljudi, društvenih odnosa, kultura, neki su od motiva koji su u Kruševcu okupili 30 mladih iz osam zemalja, na treningu kursu „Rodna ravnopravnost i društvena inkluzija“. Tokom treninga razgovara se o perspektivama mladih na lokalnom i nacionalnom nivou, u oblastima koje se tiču uključivanja mladih u društvenu zajednicu i različite vrste participacije.

federika, Odjek.rs
Federika Di Salvo / FOTO: Odjek.rs

Federika Di Salvo (32) je iz Palerma (Italija), radi sa mladima, u okviru neformalne grupe. Takođe, vodi grupu lokalnih stručnjaka:

U okviru svog rada susrela sam se sa mnogim temama kojima se bavi i ovaj seminar. Na primer, u toku svakodnevnog kontakta sa ljudima iz različitih kultura naučila sam koliko ova tema i različite perspektive utiču na odnose među ljudima. Često sam morala da posredujem zbog nesporazuma i sukoba koji nastaju usled potpuno različitih perspektiva i gledišta po pitanju polova.

Smatra da je osnovni problem u nedostatku znanja o ovoj temi, jer čovek ne shvata da se ponaša onako kako je naučio tokom života i ne shvata da njegovo ponašanje može različito da utiče na različite ljude.

Za mene je glavni način za razrešenje ovih problema komunikacija, da slušamo jedni druge i da pokušamo da razumemo potpuno različite perspektive, potpuno različite načine života i shvatanja svog polnog identiteta. To je u suštini i razlog zašto sam ovde, jer želim da čujem drugačija gledišta, da naučim kako da se bolje nosim sa njima, i zato što iskreno verujem da je takvo slušanje drugih gledišta najbolji način da prevaziđemo konfliktne situacije i sukobe – kazala je ona.

Nabil, Odjek.rs
Nabil Almosond / FOTO: Odjek.rs

Nabil Almansond je rođen u Jordanu, a živi u Sloveniji. Bavi se pitanjima migracije i odnosa među kulturama. Na trening kurs se prijavio kako bi učio o jednakosti među polovima i socijalnoj inkluziji:

Ne znam mnogo o tome i nemam mnogo iskustva, tako da treba da naučim više jer će mi to pomoći u mom radu na terenu u budućnosti. Ovaj kurs je za mene vrlo koristan, jer upoznajem nove ljude i nove perspektive (gledišta) o ovoj temi.

Potvruđuje da, na primer, po pitanju ravnopravnosti polova u Jordanu i Sloveniji postoje veoma velike razlike, zbog kulture i različitih vrednosti, navodeći, kao samo jedan od primera, da su žene u Slovenije samopouzdanije kad je u pitanju rad sa muškarcima.

Iako mlada po godinama Anita Barović (16) iz Danilovgrada u Crnoj Gori, iza sebe ima brojne seminare na sličnu temu, dve godine je omladinska aktivistkinja. Na ovom treningu predstavlja Savet za implementaciju omladinske politike, a želi da nauči više o rodnoj ravnopravnosti i socijalnoj inkluziji, s obzirom na to da, kako navodi, Crna Gora vekovima bije bitke vezane za to.

Anita, Odjek.rs
Anita Barović / FOTO: Odjek.rs

-. Za kratko vreme smo mogli da čujemo dosta toga od iskusnih trenera, što više mladih treba da se područava o tome, jer smatram da u svakoj državi ima određenih problema vezanih za te oblasti. I dalje nismo dovoljno osvešćeni, pogotovu na Balkanu. Radim na tome da edukujem ljude oko sebe, svaki put se sa seminara vratim puna novih iskustava, trudim se dato prenesem onima u svom okruženju. Nadam se da ćemo ovakvim treninzima podići svest ljudi da smo svi mi isti i da je jedina razlika u tome da li smo dobri ili loši ljudi. Kada završim fakultet nadam se da ću da budem mlada, jaka žena, koja je spremna da menja svet – poručila je Anita.

Kruševački Edukativni centar je organizator ovog Međunarodnog trening kursa, uz podršku Evropske omladinske fondacije i Saveta Evrope.

J.B.

Naslovna foto: Edukativni centar Kruševac

Tekst je nastao kao deo projekta „Da se bolje razumemo“, koji Udruženje „Tim za razvoj i unapređenje društva“ i portal Odjek.rs sprovode uz podršku fondacije „Rekonstrukcija Ženski fond“

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *