Uskoro kontrola buke u kafićima, kazne i do milion dinara

zakićeva ulica, odjek.rs

Merenje nivoa buke u ugostiteljskim objektima, izricanje kazni za prekoračenja, te oduzimanje uređaja koji su izvori te buke, od sada su u nadležnosti komunalne milicije. Pored redovnih patrolnih obilazaka, kontrola će se vršiti po prijavi građana.

Komunalnoj miliciji, kojoj su se građani i do sada obraćali zbog buke iz kafića i drugih ugostiteljskih objekata, novim Zakonom o zaštiti od buke u životnoj sredini, data su nova i veća ovlašćenja:

– Nama su se građani i ranije obraćali, mi smo postupali po svim tim prijavama, ali je tada to podvođeno pod narušavanje javnog reda i mira. Dešavalo se i da te prijave budu neosnovane, jer buka može biti subjektivan osećaj, a naši službenici nisu uvek mogli da imaju jasnu procenu da li je reč o prekoračenju. Po novom Zakonu preneta su nam ovlašćenja da specijalnim uređajem vršimo kontrolu nivoa buke iz ugostiteljskih objekata-  kaže Dejan Ušljebrka, načelnik Komunalne milicije.

Zakonom je propisano da komunalni milicajci moraju da prođu obuku za rukovanje specijalnim uređajem za kontrolu nivoa buke:

– Još uvek nisu svi prošli obuku, ostalo je njih petoro, šestoro. Oni koji jesu, obavili su probna merenja u nekoliko ugostiteljskih objekata i te kontrole pokazale su da je nivo buke bio u dozvoljenim granicama.

Ušljebrka kaže da je u međuvremenu urađena mapa akustičnih zona na teritoriji grada Kruševca:

Imamo šest akustičnih zona. U zoni koja se, na primer, odnosi na sam centar grada, dozvoljen nivo buke je 65 decibela tokom dana, noću 55 decibela. Utvrđene su i takozvane „tihe zone“ u blizini bolnice, škola i slično, gde su granične vrednosti znatno manje.

Postupak je takav da se nakon merenja podaci prenose na računar preko odgovarajućeg programa i na osnovu propisanih vrednosti, tačno se zna da li je došlo do prekoračenja:

– Ukoliko se utvrdi da je bilo prekoračenja, kazna za pravna lica je 200 hiljada dinara, za preduzetnike 100 hiljada, odnosno, 50 hiljada za odgovorno lice. Ukoliko se prekršaj ponovi u roku od godinu dana od izricanja prve kazne, pravno lice platiće kaznu od pola do milion dinara, a preduzetnici od 200 do 250 hiljada dinara, uz oduzimanje izvora buke.

Nivo buke koja dolazi iz ugostiteljskih objekata meriće se u okviru redovnih patrolnih obilazaka, ali i po prijavi građana.

Građani mogu da nam se obrate telefonom ili putem mejla, što je do sada bila češća praksa. Uglavnom su se žalili na uži centar grada, na lokaciju gde se nalaze kafići Arabika, Idolo, Kraš…Više prijava ima vikendom, mada se na određene delove grada, poput lokacije kod bazena i Hale sportova, žale i preko nedelje, najviše četvrtkom – dodaje on.

Fonometar, odnosno aparat za merenje buke koji će koristiti ovdašnja komunalna milicija, obezbedio je grad Kruševac, nakon što je na prethodnoj Skupštini doneta Odluka o načinu kontrole nivoa buke iz ugostiteljskih objekata, a kojom je propisan način kontrole i merenja nivoa buke na javnim mestima. Novim Zakonom o zaštiti od buke, komunalnoj miliciji data su ovlašćenja da može da vrši merenja buke. Istim zakonom propisana je i vrsta uređaja kojim se buka meri.

D.P.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *