Upitnik o potrebama žena dostupan u papirnoj formi

Upitnik, kroz koji građanke treba da ukažu na to koje su njihove potrebe, koji je 31. jula postavljen na sajt Grada Kruševca, sugrađanke sada mogu popuniti i u štampanoj formi.

Ovo anketiranje sugrađanki sprovodi se u okviru pripreme novog Lokalnog akcionog plana za rodnu ravnopravnost za period do 2024. do 2027. godine.

Osnovna ideja je da žene povećaju učešće u donošenju odluka, ali najviše da žene same iznesu svoje stavove, kao i viđenje trenutne situacije kao i da predlože rešenje i prioritete. Građanke upitnike u papiru mogu da dobiju u mesnim zajednicama, u predškolskoj ustanovi, kao i na platnim mestima Vodovoda i Javnog komunalnog preduzeća Kruševac – navela je za Odjek.rs pomoćnica gradonačelnice za društvene delatnosti, Jelena Todorović.

Inače, upitnik je u onlajn formatu postavljen na sajtu grada Kruševca, https://krusevac.ls.gov.rs/aktuelnost/upitnik-lap-za-rodnu-ravnopravnost , a moguće ga je popuniti do kraja avgusta.

Ideja je da nam što veći broj građanki pokaže svoje viđenje i oceni rad institucija. Dobrodošli su odgovori devojčica, starijih i mlađih žena, iz Kruševca i okoline, kako bismo imali različite perspektive i poglede na situacije – dodala je Todorovićka.

Napomenula je da je nedavno na fokus grupama, održanim takođe u okviru izrade pomenutog LAP-a, bilo više od 50 predstavnika i predstavnica iz desetak institucija, te da je na fokus grupama sa građankama učestvovalo više od 60 žena sa teritorije Kruševca i okoline.

Žene i predstavnice institucija su se u većini problema složili i kao prioritete istakle brigu o zdravlju, bezbednosti, potom pitanja mobilnosti i zapošljavanja. To su teme koje su u gradu Kruševcu već bile relevantne. Takođe, Kruševac je prvi i jedini uradio rodnu analizu javnog prevoza. No, svakako ovo će biti naša tema i nadalje u cilju poboljšanja kvaliteta života sugrađanki – dodala je ona.

U upitniku sugrađanke treba da odgovore koliko su zadovoljne kvalitetom života, koliko Grad Kruševac odgovara na njihove potrebe, koliko su one uključene u donošenje odluka, da li svaka žena, ukoliko želi, može da se zaposli, ima li dovoljno dostojanstvenih radnih mesta.Takođe, treba da ocene koliko su javne usluge kvalitetne, koliko se osećaju bezbedno, da li postoje preduslovi za pokretanje sopstvenog posla, da li su podsticajni programi za to dostupni i odgovarajući.

U okviru ankete treba da ocene i koliko su zadovoljne uslovima za obrazovanje, koliko su zadovoljne zdravstvenim i socijalnim uslugama, organizovanjem javnog prevoza, a ima i pitanja o mogućnostima za bavljenje sportom, za praćenje kulturnih dešavanja.

Grad Kruševac novi Lokalni akcioni plana za rodnu ravnopravnost za period do 2024. do 2027. godine priprema uz podršku Agencije Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena (UN Women), u okviru projekta „Bezbednost žena i devojčica u javnom prostoru“. Prethodni Lokalni akcioni plan bio je urađen za period od 2015. do 2020. godine, a prema podacima Gradske uprave oko 80 odsto planiranih aktivnosti je realizovano.

J.B.

Ilustracija: Pixabay.com

Tekst je nastao kao deo projekta „Da se bolje razumemo“, koji Udruženje „Tim za razvoj i unapređenje društva“ i portal Odjek.rs sprovode uz podršku fondacije „Rekonstrukcija Ženski fond“

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *