U toku konkurs za upis u Srednju školu unutrašnjih poslova

Ministarstvo unutrašnjih poslova raspisalo je konkurs za upis 224 učenika u prvi razred Srednje škole unutrašnjih poslova “Jakov Nenadović” u Sremskoj Kamenici. Konkurs traje do 26. februara.

Učenici Srednje škole unutrašnjih poslova školuju se za obrazovni profil policajac, u trajanju od četiri godine. Ministarstvo učenicima obezbeđuje smeštaj i ishranu u internatu, udžbenike, školski pribor, odeću, obuću i drugu opremu neophodnu za boravak u školi.

Prijavu na konkurs roditelj, odnosno drugi zakonski zastupnik kandidata, podnosi na obrascu prijave koji se može preuzeti u policijskoj stanici u mestu prebivališta  ili sa internet adrese škole www.ssup.edu.rs.

Uz ostalu dokumentaciju, prijava se predaje u Srednjoj školi unutrašnjih poslova u Sremskoj Kamenici ili policijskoj stanici u mestu prebivališta kandidata, do 26. februara 2024. godine.

Pravo učešća na konkursu imaju kandidati koji su državljani Srbije i imaju prijavljeno prebivalište u Srbiji najmanje godinu dana neprekidno pre podnošenja prijave za konkurs. Uslov je i da kandidat ima manje od 17 godina, počev od 1. septembra školske godine u kojoj upisuje prvi razred škole, da se protiv njega ne vodi krivični postupak, odnosno da mu nije izrečena vaspitna mera ili kazna maloletničkog zatvora, te da da ispunjava kriterijume zdravstvene, psihološke i fizičke sposobnosti i bezbednosne uslove, za sticanje obrazovanja.

Foto: sajt SŠUP „Jakov Nenadović“

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *