U toku konkurs za stipendije srednjoškolcima i studentima

Na Konkurs za stipendiranje učenika i studenata grada Kruševca za školsku 2023/24 godinu, mogu da se prijave učenici redovnih srednjih škola i srednjih škola sa invaliditetom, te studenti koji pohađaju studije prvog, drugog i trećeg stepena, kao i studenti sa invaliditetom. Konkurs je otvoren do 31. januara.

Svi koji nameravaju da konkurišu u obavezi su da podnesu neophodnu dokumentaciju koja je navedena u konkursu, a opšti uslovi za dobijanje stipendije su da učenik ili student ima prebivalište na teritoriji grada Kruševca najmanje pet godina pre podnošenja zahteva, da je u obrazovnoj ustanovi čiji je osnivač Republika Srbija, da istovremeno ne prima druge stipendije i kredite iz republičkog budžeta, te da nije u radnom odnosu.

Ukoliko se na konkurs javi veći broj kandidata nego što je planirano, vršiće se rangiranje po važećim kriterijumima.

O rezultatima konkursa kandidati će biti obavešteni 30 dana od dana njegovog završetka.

Obrazac za prijavu može se preuzeti na sajtu www.krusevac.gov.rs ili na info pultu Gradske uprave grada Kruševca, kao i u Odeljenju za društvene delatnosti (Balkanska 63, III sprat).

O uslovima za ostvarivanje prava na stipendiju, učenici i studenti detaljno se mogu informisati putem linka: https://krusevac.ls.gov.rs/aktuelnost/konkurs-za-stipendiranje-ucenika-i-studenata-grada-krusevca-za-skolsku-2023-2024-godinu/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *