U toku konkurs za programe za mlade

Na Konkurs za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata od javnog interesa u oblasti implementacije Lokalnog plana akcije za mlade, za čiju je realizaciju iz budžeta grada Kruševca izdvojeno 1,5 miliona dinara, udruženja građana mogu da se prijave do 2. aprila 2024.

Konkurs je usmeren na implementaciju prioritetnih oblasti Lokalnog plana akcije za decu grada Kruševca, a to su socijalna zaštita po meri dece, bolje zdravlje za svu decu, unapređenje obrazovanja, unapređenje kulture, informisanja i  fizičke kulture, te unapređenje položaja i prava dece sa smetnjama u razvoju.

Pravo da se prijave imaju udruženja građana čije je sedište ili ogranak registrovan na teritoriji grada Kruševca, i obavljaju delatnost na teritoriji grada Kruševca, a  ispunjavaju osnovna i posebna merila i kriterijume.

Obrasci za prijavu na Konkurs mogu se preuzeti sa sajta grada Kruševca  krusevac.ls.gov.rs. Na tom sajtu dostupan je i Lokalni plan akcije za decu za period od 2020. do 2025.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *