Tretman ćutanjem- omiljeno “oružje” narcisoidnih osoba

stetoskop, odjek.rs

Izvor: Stetoskop.info

Osobe sa narcističkim poremećajem izuzetno utiču na ljude u svojoj okolini. Jedan od oblika emocionalnog zlostavljanja koji primenjuju je tretman ćutanjem. Emotivni partneri osoba sa narcističkim poremećajem tretman ćutanjem mogu doživeti kao težak oblik kažnjavanja– kaže doktorka Marija Đurović, specijalistkinja psihijatrije i psihoterapeutkinja.

Iz ugla narcisoidne osobe, tretman ćutanjem znači postavljanje sebe u poziciju kontrolora, suprimiranje i utišavanje namera druge osobe, izbegavanje rešavanja konflikta, izbegavanje pronalaska kompromisa, odricanje od lične odgovornosti, te kažnjavanje druge osobe (“žrtve”).

Ova pasivno-agresivna taktika može se sprovoditi danima, pa i nedeljama. Naravno, bez objašnjenja. Jedini cilj je kontrola i demoralisanje partnera. Veruje se da je tretman ćutanja najteži oblik emotivnog zlostavljanja- ističe doktorka Đurović.

Prema njenim rečima, partner koji je u ulozi žrtve, često može imati visoku emocionalnu inteligenciju, empatiju i veštinu rešavanja sukoba:

Iako se sa narcisoidnom osobom ne može doći do kompromisa, partner može uložiti velike napore kako bi prestala “tišina”. Tako dolazi do slanja brojnih poruka i poziva, ali bez odgovora. U suštini, namera narcisoidne osobe je krajnje neodobravanje, u nameri da čini “žrtvu” tako beznačajnom da se ona ignoriše, pa je “žrtva” u očima narcističke osobe gotovo nepostojeća.

Tretman ćutanjem podseća na ponašanje dece

Emocionalna zrelost narcističke osobe je slična detetu uzrasta od pet godina koji ljutito odbija da se igra sa vršnjacima u pesku zbog beznačajnih razloga. Dalja komunikacija nije moguća bez  odluke narcisa da “žrtvi da drugu šansu”. Na taj način, narcisi neguju lažni osećaj kontrole

Često će narcisoidna osoba zahtevati da se “žrtva” izvini za bilo kakav prekršaj koji je možda počinila (“žrtva” je možda postavila ograničenje ili uvela granicu od emocionalnog zlostavljanja). Ponekad će narcistička osoba odlučiti da prekine odnos kada partner postavi ultimatum, ili kada rešenje nesporazuma zahteva kompromis. Narcisoidna osoba će radije prekinuti vezu nego da bude potencijalno “ugrožena”– ističe ova psihijatrica.

Manipulacija ćutanjem

Manipulacija ćutanjem je kada zlostavljač odbija da razgovara sa vama određeno vreme jer odbijate da se složite sa njegovim zahtevima. Primer, majka vas zove da Božić provedete zajedno, u njenoj kući, vi ne možete, a njena reakcija je odbijanje vaših poziva i potpuno odbijanje komunikacije– objašnjava doktorka Đurović.

Kao primer kažnjavanja ćutanjem navodi situaciju kada zlostavljač odbija da razgovara sa “žrtvom” zato što se nije ponašali prema njegovim “kriterijumima”. U ovom slučaju, takva osoba neće prihvatiti ni iskreno izvinjenje:

Na primer, niste stigli na dogovoreno mesto u dogovoreno vreme, ali imate opravdani razlog za kašnjenje. Iskreno se izvinite, ali to nije dovoljno.

Kažnjavanje i srozavanje samopouzdanja

Kažnjavanje i srozavanje samopouzdanja se dešava onda kada se uradi ili kaže nešto što osobi sa narcističkim poremećajem ne prija. U razumnim odnosima, ta osoba će skrenuti pažnju na ono što joj ne prija. Međutim, narcisoidna osoba to neće reći, ali će se naljutiti. Tako svoje okruženje ostavlja nemoćnim i ne prihvata izvinjenja:

Na primer, vaš partner odbija da razgovara sa vama, a kada ga pitate šta ga muči, odgovara “Ako ti je stalo do mene ili me voliš, znala bi šta me muči; da se brineš, izvinila bi se za ono što si uradila”. Ili umesto ovakvih odgovora, na sva pitanja o problemu ne odgovara.

Srozavanje samopouzdanja

U situacijama kada zlostavljač potpuno ignoriše šta druga strana kaže, menja temu razgovora ili ne odgovara na pitanje koje generalno zahteva odgovor, jasno je da pokušava emotivno srozavanje partnera, što je omiljena taktika infantilnih narcisa:

Na primer, na poslu je potreban radnik sa veštinama koje vi posedujete. Javljate se dizanjem ruke i kažete “Ja to mogu”, šef ignoriše i ponaša se kao da ništa nije video ni čuo.

Kako preboleti tretman ćutanjem?

Prema rečima ove psihijatrice, ćutanje je oblik emocionalnog zlostavljanja koji niko ne zaslužuje i ne treba da toleriše. Ako bilo ko oseća odsustvo komunikacije to je, ističe ona, siguran znak da treba da prekine takav odnos, krene dalje i zaceli rane.

Narcisoidne osobe nisu razvile sposobnost izražavanja empatije, reciprociteta i spremnost na kompromis. U procesu oporavka se može osećati žalost zbog gubitka veze koja u suštini nije ni postojala, odnosno bila je jednosmerna, u korist podizanja ega narcisoidne osobe. U trenutku kada se partner ne slaže sa narcističkom osobom ili postavi zdrave granice, narcisodna osoba razvija arsenal taktika zlostavljanja. Ćutanje je njihovo omiljeno oružje.

Link do teksta: Tretman ćutanjem omiljeno oružje narcisoidnih osoba

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *