Tragom vašeg pitanja zbog buke iz kafića: Da li se vrše merenja i i ko je za to zadužen?

-Novo leto, stara priča. Od glasne muzike, posebno petkom i subotom, ne može da se spava noću. Ima li načina da se to zaustavi- napisala je portalu Odjek sugrađanka koja je želela da ostane anonimna.

Odgovor smo potražili u komunalnoj miliciji koja je od kraja prošle godine zadužena za merenje nivoa komunalne buke na javnim površinama van ugostiteljskih objekata.

Dejan Ušljebrka, načelnik Komunalne milicije u Kruševca kaže da su od početka leta prijave građana zbog buke učestalije, posebno petkom i subotom i to uglavnom u užem centru grada.

-U ovoj godini izvršili smo dvadesetak merenja, u redovnim patrolnim obilascima i po prijavi građana, gde se dešavalo da te prijave budu neosnovane, jer buka može biti subjektivan osećaj. Onde gde je utvrđeno da je bilo prekoračenja, vlasnici ugostiteljskih objekata su dobili opomenu, nakon čega je jedan ugostiteljski objekat ponovio prekršaj pa je vlasniku napisan prekršajni nalog.

Ušljebrka kaže da građani buku na javnim površinama(ne i u stanovima) mogu da prijave komunalnoij miliciji u svako doba dana i noći, putem telefona 037 428 295.   

Inače, komunalna milica merenja vrši fonometrom, odnosno, aparatom za merenje buke. Ukoliko se utvrdi da je došlo do prekoračenja, prvo se izriče usmena opomena, a ukoliko se nakon toga ponovi prekršaj sledi kazna od 200.000 dinara za pravno lice i 50.000 dinara za odgovorno lice u pravnom licu, odnosno 100.000 dinara za preduzetnika.

U različitim delovima grada, različiti i dozvoljeni nivoi buke tokom dana i noći. Kruševac je podeljen u šest akustičnih zona, a najtiša, zelena zona, gde je predviđen nivo buke od 50 decibela danju i 40 decibela noću, nalazi se  oko Gerontološkog centra i Bolnice.

Druga zona  je u okruženju škola i tu je dozvoljeni nivo buke danju 50 decibela, a noću 45 decibela. Treća obuhvata pretežno stambena područja, gde je predviđen nivo buke 55 decibela danju i 45 decibela .Poslovno-stambeni i trgovačko-stambeni delovi nalaze se u četvrtoj zoni, sa dozvoljenom bukom do 60 decibela danju, odnosno 50 decibela noću.

U petoj zoni je centar grada, zanatska, trgovačka, administrativno-upravna zona sa stanovima, zona duž autoputeva, magistralnih i gradskih saobraćajnica i tu je  dozvoljen nivo buke danju 65, a noću 55 decibela. U šestoj je industrijska zona, gde predviđeno da na graničnim područjima ne sme da prelazi dozvoljeni nivo buke u zoni sa kojom se graniči.

D.P.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *