Takmičenje u recitovanju za osnovce

U petak (15. marta) u Beloj Sali Kulturnog centra i parohijskom domu crkve Lazarice,  biće održano Takmičenje recitatora grada Kruševca „Pesniče naroda mog”. Najbolji od prijavljenih 100 učesnika, 15. aprila nastupiće na Okružnom takmičenju recitatarora u Aleksandrovcu.

Za mlađi i srednji uzrast takmičenje će se organizovati u Beloj sali KCK, u terminu od 10 časova, odnosno, od 14 časova. Za stariji uzrast, takmičenje počinje u 10 časova u parohijskom domu Crkve Lazarice.

Pravo da učestvuju imaju učenici koji su osvojili jedno od prva tri mesta na školskim takmičenjima u kategorijama od prvog do četvrtog i petog do osmog razreda, te u kategoriji učenika srednjih i viših škola.

Kriterijumi po kojima će stručna komisija vrednovati recitatore jedinstveni su za sve nivoe takmičenja i sva tri uzrasta i sadrže izbor pesama primeren uzrastu i polu recitatora, akcentuaciju i dikciju, ostvarivanje misaono-emotivnog sadržaja pesme, te prirodnost, izražajnost i sugestivnost recitovanja.

Takmičari recituju po jednu pesmu na svim nivoima takmičenja,  pesma se recituje napamet i može trajati najviše tri minuta za mlađi i srednji uzrast, a četiri minuta za stariji uzrast.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *