Šta će se popravljati i graditi u Kruševcu – Javna rasprava u toku, tribina u utorak!

Do 29. februara traje javna rasprava o Nacrtu programa razvoja grada Kruševca za ovu godinu  sa projekcijama za 2025. i 2026. godinu, te o Nacrtu programa uređivanja građevinskog zemljišta za 2024. godinu. Javna tribina će biti održana 27. februara (utorak) u  Skupštini grada Kruševca, sa početkom u 11 časova.

To znači da su pomenuta dokumenta objavljena na sajtu Grada Kruševca (https://krusevac.ls.gov.rs/aktuelnost/javni-poziv-za-ucesce-u-javnoj-raspravi-o-nacrtu-programa-razvoja-grada-krusevca-za-2024-godinu-i-projekcije-programa-za-2025-i-2026-godinu/ ), a sugrađani uvid u tekstove nacrta mogu obaviti u kancelarijam 23. i 25. Gradske uprave, svakog radnog dana od 7:30 do 15:30 časova. Takođe, bliže informacije mogu dobiti pozivom na broj 414-723.

Za  saobraćajnice, uređenje slobodnih površina, infrastrukturu, opremanje slobodnih lokacija, javnu rasvetu i druge potrebe, Nacrtom programa uređivanja građevinskog zemljišta za ovu godinu predviđeno je ukupno 2,38 milijardi dinara. Od tog iznosa iz budžeta Grada predviđeno je 1,64 milijardi, dok će Republika izdvojiti 93,85 miliona dinara. Za investicije je namenjeno 1,13 milijardi, dok je za tekuće održavanje predviđeno 605 miliona dinar. Takođe, predviđeno je skoro 650 miliona dinara vanrednih i dodatnih budžetskih i drugih sredstava. 

Ukratko, za izradu planske dokumentacije za 18 lokacija predviđeno je 80 miliona dinara, dok je za otkup zemljišta na više lokacija planirano je 216 miliona dinara.

Tokom ove godine bi, između ostalog,  trebalo da se radi rekonstrukcija i sanacija mostova u  Sezemči, Sušici, Tekijam i Kapidžiji. Takođe, planrana je izgradnja pristupne saobraćajnice i javnog parking prostora na lokaciji kod ulaza u fabriku Kuper tajer.

Takođe, predviđena je rekonstrukcija zgrade Doma sindikata, izgradnja parking prostora sa pristupnom saobraćajnicom na Jastrepcu, izgradnja saobraćajnice i parking prostora na lokaciji Starog aerodroma te podizanje parka oko stadiona Jedinstvo na lokaciji Starog aerodroma.

Kompletan dokument možete pogledati na linku https://krusevac.ls.gov.rs/wp-content/uploads/2024/02/NACRT-Program-uredjivanja-gradj.-zemljista-2024.pdf

Što se tiče Nacrtu programa razvoja grada Kruševca za ovu godinu  sa projekcijama za 2025. i 2026. godinu njega možete pogledati na linku https://krusevac.ls.gov.rs/wp-content/uploads/2024/02/Program-razvoja-2024-nacrt.pdf

Javna rasprava znači da će nadležni u ovom periodu (od 19. do 29. februara) obrazlagati akte koji su na javnoj raspravi te da se primedbe, predlozi i sugestije dostavljaju u pisanom obliku na adresu: Odeljenje za investicije, privredu i zaštitu životne sredine Gradske uprave grada Kruševca, Gazimestanska br. 1, 37000 Kruševac ili na email adresu: lokalni.ekonomski.razoj@krusevac.rs sa naznakom “Primedbe na Nacrt Programa razvoja grada Kruševca za 2024. godine i projekcije za 2025. i 2026. godinu i na Nacrt Programa uređivanja građevinskog zemljišta za 2024. godinu“.

J.B.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *