Skupština u utorak o budžetu, poslovanju javnih preduzeća, planovima regulacije…

Pred odbornicima lokalne Skupštine na sutrašnjem zasedanju (12. marta) naći će se šezdesetak odluka, između ostalog Odluka o bužetu grada, predlog Kadrovskog plana grada, Program razvoja, Program uređivanja gradskog građevinskogh zemljišta, te razmatranje izveštaja o poslovanju lokalnih javnih preduzeća i ustanova.

Predlogom Odluke o budžetu grada predviđeno je da ukupni prihodi Kruševca u ovoj godini budu 6,57 milijardi, od čega 6,35 milijardi iz budžeta i 226 miliona iz drugih izvora budžetskih korisnika.

U pomenutim ukupnim prihodima, tekući prihodi i primanja budžeta iznose skoro 5,66 milijardi dinara. Ustupljeni i izvorni prihodi budžeta su 5,040 milijardi dinara, transferni iz republičkog budžeta iznose skoro 515 miliona dinara, a primanja od prodaje zemljišta su planirana na 91 milion dinara. Osim toga, tekući prihodi i primanja iz izvornih aktivnosti direktnih i indirektnih korisnika budžetskih sredstava iznose skoro 159 miliona dinara, a preneta, neutrošena sredstava iz prethodne godine iznose oko 773 miliona dinara.

Odbornici će razmatrati i Predlog Zaključka o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti  javnih preduzeća, čiji je osnivač Grad Kruševac, tokom prethodne godine. Prema podacima iz pomenutog dokumenta većina preduzeća je poslovala u skladu sa planiranim, odnosno jedino je Gradska toplana navela da preduzeće ne može u utvrđenim rokovima da izmiruje obaveze prema dobavljačima, pogotovu prema dobavljačima za energente. Iz podataka navedenih vidi se da su rashodi za oko 291 milion dinara nadmašili prihode.

Ukoliko u narednom periodu u skladu sa članom 16 Statuta JKP “Gradska toplana”, Skupština Grada Kruševca ne preduzme mere kojima će se obezbediti uslovi za nesmetano funkcionisanje preduzeća, a tu se pre svega podrazumeva obezbeđivanje sredstava za izmirenje dospelih obaveza prema dobavljačima za energente kao i finansiranje nabavke energenata za narednu grejnu sezonu, isto će se suočiti sa materijalnom neizvesnošću u vezi sa sposobnošću da nastavi poslovanje u skladu sa načelom stalnosti poslovanja – navedeno u je u pomenutom dokumentu.

Obrazloženo je da je do ovakve situacije došlo zbog velike energetske krize iz 2022. godine, kada je došlo do višestrukog povećanja cena energenata i drugih inputa, dok cena grejanja u Kruševcu nije menjana od 1. novembra 2020.godine.

Pred odbornicima će biti i izveštaji o radu i poslovanju javnih ustanova u prethodnoj godini. Razmatraće i izveštaj o radu lokalnog Saveta za zdravlje te izveštaj o radu Lokalnog ombudsmana.

Na dnevnom redu je i Predlog Lokalnog akcionog plana zapošljavanja kojim je, za ovu godinu za mere aktivne politike zapošljavanja, predviđeno isto kao prošle godine, 21 milion dinara.

Razmatraće i Predlog Odluke o usvajanju Strategije razvoja urbanog područja grada Kruševca za period 2024-2034.godine, Predlog Odluke o pristupanju izradi Lokalnog akcionog plana za socijalno uključivanje Roma i Romkinja za period od 2025 do 2027. godine te Predlog Programa unapređenja socijalne zaštite na teritoriji grada za ovu godinu.

Lokalna Skupština bi sutra trebalo da da zeleno svetlo i za niz planskih dokumenata koji se odnose na Istočnu obilaznicu-jug, Ravnjak 2 B, Industrijsku zonu L, groblje u Globoderu, Centar 6, Šumice 2, Lipovac 1, Cara Lazara-Balšićeva, Park Bagdala, Stambeno naselje Lazarica 4, te na Novo groblje – zapad, te Groblje u Ribaru.

Među 60-tak odluka je i niz kadrovskih koje se odnose na imenovanja članova upravnih odbora pojedinih preduzeća i ustanova, te članova školskih odbora.

Skupština će konstatovati prestanak mandata odbornica Jasmine Palurović, iz odborničke grupe „Aleksandar Vučić – Kruševac ne sme da stane“ i Katarine Panić iz odborničke grupe „Život je u pitanju“.

Takođe, Skupština će konstatovati prestanak mandata članice Gradskog veća za kulturu Gorane Mićić Mladenović, koja je podnela zahtev za razrešenje. Tako je postupila, kako je navela u obrazloženju, jer se Radio televizija Srbije, matična kuća u kojoj je zaposlena kao urednica dopisništva u Kruševcu, nije saglasila sa njenim angažovanjem u izvršnoj vlasti Grada Kruševca.

Podsetimo još da u Skupštini grada većinu od 48 odbornika ima koalicija koju osim Srpske napredne stranke (42 odbornika) čine koalicija SPS-JS (petoro odbornika) i jedan odbornik Zavetnika.

U opoziciji su Koalicija „Srbija protiv nasilja“ (18 odbornika), Koalicija NADA (tri odbornika) te jedan odbornik Dveri.

J.B.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *