„Registracija“ električnih trotineta: Krajnji rok 15. jun

Vlasnici električnih trotineta, nakon poslednjih izmena Zakona o bezbednosti na putevima, postali su vlasnici lakih električnih vozila koja će morati da imaju nalepnicu. Krajnji rok za „registraciju“ je 15. jun.

Uz zahtev za izdavanje nalepnice, vlasnici električnih trotineta treba da prilože tehničku dokumentaciju za lako električno vozilo, fotokopiju lične karte ili očitanu ličnu kartu, odnos dokaz o upisu u registar pravnih lica za pravna lica, popunjenu i potpisanu izjavu ( na obrascu  koji se preuzima se na predajnom mestu), te dokaz o uplaćenoj naknadi na ime izdavanja nalepnice.

Cena izdavanja nalepnice za laka električna vozila (trotinete) je 1.560 dinara, dok je cena obrasca nalepnice 500 dinara. Nalepnica je trajna, odnosno ne zahteva godišnje obnavljanje. U slučaju da bude oštećena ili izgubljena, na zahtev vlasnika lakog električnog vozila, može se izdati nova nalepnica.

Prilikom izdavanja i postavljanja nalepnice, što ne bi trebalo da traje duže od pola sata, potrebno je doveze trotinet, kako bi ga operater pregledao i zalepio nalepnicu.

U AMSS kažu da nakon 15. juna 2024. godine, u saobraćaju na putu mogu učestvovati samo laka električna vozila na kojima je postavljena nalepnica u skladu sa odredbama ovog pravilnika.

Dodatne informacije o načinu podnošenja zahteva, potrebnoj dokumentaciji i detaljnijoj informaciji o predajnim mestima, mogu se dobiti kroz kontakt formu putem imejla trotineti@amss-cmv.co.rs, kao i putem kol centra AMSS na broj 1987.

Foto: pixabay

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *