Reč struke: Kako kod dece prepoznati problem sa niskim rastom

Izvor: Stetoskop.info

Šta je to nizak rast, kako se on otkriva i kako to deca rastu kroz detinjstvo, objašnjava doktorka Sandra Stanković, dečiji endokrinolog. 

Nizak rast kod odraslih je lakše utvrditi jer se, kako navodi doktorka Stanković, svi muškarci niži od 163cm a žene od 152 cm, smatraju niskim:

U dečjem uzrastu to je malo teže, jer je to jedan dinamičan proces rasta i razvoja, pa samim tim ne može se reći koji je tačan broj centimetara koji čini jedno dete niskim. U pedijatriji se koriste karte rasta koje omogućavaju da pedijatar odredi u kojoj grupi se dete kotira, da li je nisko, niže ili je prosečne visine. S obzirom na to da je reč o dinamičnom procesu, dete mora često da se meri– ističe ona, uz napomenu da se u prvih godinu dan života dete meri na pola godine, kasnije na godinu dana.

Na ovaj način se, prema njenim rečima,  prati dinamika rasta koja se potom kategorizuje u odgovarajuće karte rasta i upoređuje sa prihvaćenim standardima. U našoj zemlji su inače prihvaćeni standardi Svetske zdravstevene organizacije.

Faze rasta kod dece

Pored redovnog merenja deteta i upoređivanjem visine sa prihvaćenim standardom rasta, važno je znati i određene pravilnosti rasta tokom detinjstva. Rast kod dece možemo podeliti na četiri didaktičke faze:

Prve dve godine života predstavljaju infantilnu fazu koja, pre svega zavisi od ishrane. Reč je o fazi veoma ubrzanog rasta. Druga faza traje od treće godine života do pre puberteta. Ova faza je stabilna, jer dete raste brzinom od 4 do 6 cm. Pored nutritivnih faktora, javljaju se i hormon rasta i tireoidni hormon, kao veoma važni činioci dobrog rasta. Sa druge strane, veoma fažan činilac je socijalna sredina u kojoj dete raste i razvija se. Pubertetski lag (predpubertetska faza) predstavlja kratku fazu usporenja rasta i kod dečaka i kod devojčica. Usporenje rasta je nekada i ispod 4cm.  Faza ubrzanog rasta koja se može uporediti sa skakačima u dalj.

Roditelje obično muči pitanje da li je njihovo dete dovoljno poraslo, da li bi trebalo nešto da preduzmu po tom pitanju. Kad god postoji dilema, važno je baviti se time i isključiti neki poremećaj:

Nikako nije dobro ubediti dete da je njegova sudbina da bude nisko, da je nisko zato što su njegovi roditelji niski. Pre svega, važno je razmotriti sve moguće poremećaje rasta, pa tek onda reći da je dete nisko zato što su njegovi roditelji niski ili zato što je njegov genetski potencijal takav.

Foto: Stetoskop

link do sajta: https://www.stetoskop.info/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *