Sportski savez pozvao na prijavu za sportske stipendije!

Kandidati koji žele da konkurišu za stipendiju u 2024. godini moraju ispunjavati uslove: da imaju prebivalište ili boravište na teritoriji grada Kruševca najmanje tri godine, da su članovi sportske organizacije čije je sedište na teritoriji Kruševca, da nisu korisnici stipendije po drugom osnovu, da nisu u radnom odnosu i da nemaju profesionalni ugovor sa sportskom organizacijom ili nekim klubom.

Osim toga, neophodno je da su tokom protekle godine ostvarili jedan od propisanih sportskih rezultata: da su reprezentativci u svojoj kategoriji, sa nastupom za nacionalnu ili regionalnu selekciju, ili su na osnovu postignutih rezultata proglašavani za najkorisnijeg igrača, najboljeg strelca, najboljeg golmana, MVP-a, i nosioci drugih titula. Kad je reč o pojedinačnim sportovima otvorena je mogućnost ukoliko je sportista na zvaničnim prvenstvima, međunarodnim ili kup takmičenjima, osvojio jedno od prva tri mesta.

Iz Sportskog saveza napominju da ovlašćeni svoje predloge dostavljaju popunjavanjem obrasca za prijavu kandidata za sportsku stipendiju i dostavljanjem prateće dokumentacije javnog poziva.

Uz popunjen i pečatiran obrazac, prilažu se: uverenje Policijske uprave Kruševac o prijavi prebivališta, fotokopije diploma i zvaničnih priznanja o postignutim rezultatima, potvrda nacionalnog granskog saveza o članstvu kandidata u navedenoj sportskoj organizaciji, argumenti o navedenim sportskim rezulatatima, kao i potvrda da nema zaključen profesionalni ugovor.

Predlozi se mogu dostaviti lično u prostorijama Sportskog saveza grada Kruševca, na zatvorenim Bazenima ili poštom na adresu: Sportski savez grada Kruševca, Nikole Tesle br 14, 37000 Kruševac i elektronski, na emaii office@ssgks.rs

Navedenu dokumentaciju treba dostaviti najkasnije do 9. maja do 15 časova. Odluku o izboru kandidata koji ostvaruju pravo na stipendiju za 2024. godinu, kao i o visini stipendije, doneće komisija u roku od sedam dana.

N.N.

Foto: Sportski savez Kruševac

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *