Menja se plan, priprema se izradnja hotela na Bagdali – šta mislite o tome?

U okviru parka Bagdala mogao bi da, na mestu sadašnjeg restorana Bagdala, „nikne“ hotel. Takva mogućnost predviđena je Odlukom o izmeni i dopuni plana detaljne regulacije parka Bagdala, koju je glasovima odbornika vladajuće većine, Skupština Grada usvojila na poslednjoj sednici. Inicijativu za promenu plana podnela je firma Realtor, u okviru koje inače posluje restoran Bagdala.

Ovakvu odluku kritikovali su predstavnici opozicije, navodeći da je reč o još jednoj svojevrsnoj privatizaciji javnog prostora, predstavnici vlasti su istakli da u Kruševac dolaze brojni turisti za koje nema smeštaja, uz pitanje opoziciji da li bi bolje bilo da je grad ostao zapušten, a građani praktično nisu imali gde da čuju detalje odluke, osim ako nisu pratili prenos Skupštinskog zasedanja.  

Naime, pomenutom odlukom obuhvaćeno je 75 ari, područje plana je u obuhvatu urbanističke celine koja je deo stambeno mešovite zone u kojoj su planirane kao preovlađujuća namena – gradski park, a kao dopunske komercijalne delatnosti, sport i rekreacija te kao prateće namene javne funkcije poput školstva, socijalne zaštite, verskih objekata te komunalnih delatnosti.  

Predviđeno je da postojeći restoran, proširenjem i dogradnjom preraste u hotel. U pomenutoj odluci je navedeno da je rok za izradu nacrta Izmene i dopune plana godinu dana, računajući od dana donošenja Odluke o izradi plana te da sredstva za izradu Izmene i dopune Plana obezbeđuju podnosioci inicijative za njegovu izradu, kruševačko preduzeće Realtor. Nosilac izrade Plana je, kako je navedeno u Odluci, nadležni opran Gradske uprave Kruševac – Odeljenje za urbanizam i građevinarstvo, dok će stručne poslove izrade Izmene i dopune Plana obaviti privredno društvo Centar za urbani razvoj i arhitekturu Paradigma Kruševac.

2 Comments

  1. Страшно!
    Ајде узмите све,све вам је мало!
    Тамо сам одлазила као дете, сада имам седамдесет година, и на жалост, као ни већину, нико ме ништа не пита, али, бар смем да кажем………

    1. I verujem da je pre 70-ak godina Bagdala bila lepa kao sada? Lepše je bilo da ostane ruglo grada nego sto je danas? Hoteli nedostaju gradu. Nigde nemamo hotel. Bas jeste strašno

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *