Projekat CINK-a pokazao: lokalne samouprave „zatvorene“ za građane, medije, civilni sektor

Većina građana Rasinskog okruga smatra da nije dovoljno informisana o radu lokalnih samouprava, većina ovdašnjih medija nije zadovoljna saradnjom sa lokalnim vlastima i ocenjuje je kao „delimičnu i selektivnu“, a civilni sektor takođe ukazuje na poteškoće u toj komunikaciji, deo je zaključaka projekta „Nezavisni mediji za slobodan protok informacija u Rasinskom okrugu”, koji je sproveo Centar za istraživačko novinarstvo Kruševac.

Istraživanje stavova građana, obavljeno u okviru projekta anketiranjem 500 građana iz Rasinskog okruga, pokazalo je, kako je saopštio menadžer projekta Slaviša Milenković,  da se više od 40 odsto  anketiranih o radu lokalnih samouprava informiše iz lokalnih medija, dok se 13 odsto informiše preko društvenih mreža.

Slaviša Milenković, Odjek
Slaviša MIlenković, menadžer projekta / FOTO: Odjek.rs

Čak 80 odsto građana smatra da nije dovoljno informisano o radu lokalnih samouprava, a 80,9 odsto odgovorilo je da ne zna koliko odbornika ima lokalna skupština i ko su odbornici. Samo trećina anketiranih zna ko su lokalni funkcioneri i direktori javnih preduzeća – rekao je  Milenković predstavljajući rezultate pomenutog projekta.

Anketirano je i šest medija iz Rasinskog okruga, po dva iz Kruševca i Brusa te po jedan iz Trstenika i Varvarina.

Većina medija nije zadovoljna saradnjom sa lokalnim vlastima jer smatra da je “selektivna, delimično transparentna i to samo kada njima odgovara”. Na pitanja novinara lokalni funkcioneri često ne žele da odgovaraju ili to čine u pisanoj formi, odugovlačeći sa odgovorima – precizirao je on.

Novinari su, kako je dodao, saglasni da su važne informacije o budžetu, kapitalnim investicijama i javnim nabavkama, uglavnom dostupne građanima na portalima lokalnih samouprava, ali su često “skrivene” pa je teško doći do njih.

Saradnjom sa lokalnim samoupravama nisu zadovoljni ni predstavnici civilnog sektora, o čemu su predstavnici nevladinih organiziacija govorili na ranije organizovanoj debati.

-Predstavnici lokalnih vlasti zaduženi za ovu oblast delovanja lojalni su, na prvom mestu, svojim nadređenima, a tek onda građanima. Nekim organizacijama civilnog društva otežan je pristup do lokalnih medija bliskih vlastima, a često nisu u stanju da organizuju razne događaje zbog ometanja od strane vlasti – preneo je Milenković.

Jedan od zajključaka do kojih je došao CINK je da je kod lokalnih samouprava u Rasinskom okrugu evidentan nedostatak želje, volje i ideja kako da građane što više uključe u proces donošenja odluka:

– Uglavnom se oslanjaju na uobičajene kanale komunikacije kao što su direktan kontakt sa građanima, izveštaji u lokalnim medijima i objave na zvaničnim internet prezentacijama uz striktno držanje birokratske procedure.

Od šest lokalnih samouprava u anketiranju su učestvovale četiri: Kruševac, Brus, Varvarin i Ćićevac, dok Aleksandrovac i Trstenik nisu odgovorili na zahteve CINK-a.

U okviru projekta posebna pažnja posvećena je analizi kanala komunikacije koje koriste lokalne samouprave – web prezentacijama, društvenim mrežama i drugim kanalima, a zaključak je da sve lokalne samouprave imaju svoje veb prezentacije, ali su one različitog kvaliteta i ne poštuju u potpunosti smernice koje je dalo resorno ministarstvo.

Prezentacije, najčešće, imaju tražene elemente, ali do informacija se teško dolazi jer su “skrivene”. Najaktivnije na društvenim mrežama su dve najmanje opštine, Ćićevac i Varvarin, dok je, recimo, Kruševac potpuno neaktivan. Trstenik ima jako dobru Fejsbuk stranicu ali je na drugim društvenim mrežama neaktivan – zaključio je Milenković.

On je naveo i da su lokalne samouprave iz našeg okruga loše ocenjene u LEI indeksu (mehanizam merenja stepena digitalizovanosti i razvoja eUprave u opštinama i gradovima), koji radi NALED, navodeći da su Varvarin i Brus svrstani u niže razvijene lokalne samouprave, Ćićevac i Trstenik u srednje razvijene, dok Kruševac i Aleksandrovac nisu ni dostavili podatke.

Milenković je podsetio da je cilj projekta bio obezbeđivanje slobodnog  protoka tačnih  informacija u šest lokalnih samouprava u Rasinskom okrugu kroz istraživanja i analize, praćenje i jačanje kapaciteta lokalnih nezavisnih medija.

Projekat “Nezavisni mediji za slobodan protok informacija u Rasinskom okrugu” je realizovan u okviru Programa malih medijskih grantova, koji finansira Ambasada SAD administrira Medija&Reform centar Niš.

J.B.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *