Profesor Hemijskog fakulteta o zagađenju vazduha u Kruševcu i eventualnim posledicama po zdravlje

– Ako u Kruševcu imamo permanentno zagađenje vazduha, ako se građani konstantno žale da osećaju neprijatan miris, takozvani slatkasti piridin, onda to može da bude posledica konstantnog nemara i neadekvatnog rukovanja sa reaktantima i proizvodnjom – rekao je profesor Hemijskog fakulteta i potpredsednik DS Branimir Jovančićević na konferenciji za novinare ispred Gradske uprave Kruševac, odgovarajući na pitanje novinara da li se sa sigurnošću može tvrditi da neprijatan i jak miris koji se širi gradom dolazi iz nekadašnje Hemijske industrije „Župa“, odnosno BIN komerca, fabrike koje se na lokaciji nekadašnje „Župe“ bavi proizvodnjom ksantata.

Profesor, koji je konferenciju za novinare održao na poziv odbornika kruševačke opozicije, objasnio je da je ugljen disulfit koji se koristi u proizvonji ksantata, lako ispraljiva, eksplozivna tečnost, koja se lako prostire kroz troposferski deo atmosfere. Kao finalni proizvod, kako je kazao, nastaje praškasti materijal koji se lako prenosi kroz vazdušnu masu:

– Ksantati i ugljen disulfid su vrlo toksične supstance, a ugljen disulfid j vrlo eksplozivan, zbog toga je opasan, zbog toga proces proizvodnje zahteva posebne mere bezbednosti i kontrole, i sirovina i finalnog proizvoda. Ne znam u ovom trenutku koje su metode pakovanja, može da bude u džakovima, cisterni, ali to svakako zahteva mnogo veći nivo predostrožnosti nego što je to slučaj kod nekih drugih proizvoda u hemijskoj industriji.

Na pitanje da li je u ovom trenutku veća opasnost proizvodnja ili to što se neprijatan miris širi gradom, kazao je da proces proizvodnje ne bi trebalo da predstavlja opasanost:

– Ne mogu u ovom trenutku da kažem kakakv je slučaj sa ksantatitima i ugljen disulfitom u Kruševcu  ali ako imamo permanentno zagađenje vazduha onda to može da bude posledica konstantnog nemara i neadekvatnog rukovanja sa reaktantima i proizvodom.

Kada je „Župa“ privatizovana, prema njegovim rečima, zatečena je ogromna količina ugljen disulfida:

– On je tu dugo stajao, nije bio u upotrebi, pitanje je šta je urađeno i kakva je njegova sudbina, ne znamo šta se sa njim desilo. Na sreću, do sada pravog akcidenta nije bilo. U slučaju ugljen disulfida, ako bi se akcident desio, dobar deo Kruševca bi stradao. Za sada, akcident se svodi na kretanje zagađujućih supstanci kroz vazduh.

Govoreći o posledicama  konstantnog udisanja ovih zagađujućih materija, rekao je da je to pitanje za lekare i toksikologe, da je on hemičar, ali da je pre dolaska u Kruševac pitao kolege koji se tom oblašću bave:

– Rekli su mi da se radi o jako toksičnim supstancama, to znači da posledice po zdravlje mogu da budu trajne, velike.

Prema njegovim rečima,Agencija za zaštitu životne sredine i gradski Zavodi, nažalost, nemaju razvijene metode za analizu organskih polutanasa:

– Imamo samo za PM čestice, što je dobro, za kisele okside i čađi i tu se sve završava. To otvara drugo pitanje, da li je to slučajno ili namerno, možda se na taj način neki proizvođači štite. Ta metoda je neophodna, jer imamo toliko rizičnih mesta i mnogo sumnji, jer su to neupotredivo opasnije čestice od PM- istakao je profesor Jovančićević.

Narodni poslanik i odbornik u Skupštini grada, Srđan Milivojević (Demokratska stranka), podsetio je da su se kruševački odbornici iz redova opozicije, obratili lokalnoj  inspekciji za zaštitu životne sredine, ali i zatražili vanrednu sednicu Skupštine grada, na kojoj bi se raspravljalo o zagađenju vazduha.

– Između ostalog, u odgovorima inspekcije je navedeno su 8. aprila i 8. maja od strane Gradske uprave upućeni zahtevi resornom Ministarstvu za vanredni inspekcijski nadzor fabrika HI „Župa“ i BIN komerc, zbog učestalih obraćanja građana. Izveštaj o postupanju nadležne republičke inspekcije još nije dostavljen. Na osnovu nezvaničnih podataka, nema prekoračenja sumpor dioksida, azot dioksida i ugljen monoksida u vazduhu. Nezvanično, neprijatan miris, kako se navodi u odgovorima iz Gradske uprave, je posledica dorade kalijum-etil- ksantata, tj prerade praha u pelet zbijanjem, u fabrici BIN komerc – kazao je Milivojević.

U odgovorima inspekcije je, kako je dodao, pisalo da se, kako bi grad bio siguran u vezi sa zagađenjem, moraju obaviti namenska merenja nivoa zagađujućih materija, te da je Grad doneo odluku da se u Program kontrole vazduha u Kruševcu za period 2024 – 2026. godina uvrste merenja za specifične parametre.

– Ne tražimo da se uvrste nego da se sa njima otpočne odmah. Ovo nije stvar političke borbe, uzbunjivanja građana, ne širimo paniku, ne uznemiravamo javnost, hoćemo da se o ovome raspravlja odmah. Danas je bio sastanak šefova odborničkih grupa, na naš zahtev da se ova tačka stavi na dnevni red naišli smo na ćutanje, nisu rekli ni hoćemo ni nećemo. Naše ustavno pravo je da svako ima pravo na zdravu životnu sredinu. Želimo da se primenjuju zakoni, nismo spremi da Kruševac, zarad stotinak plata od po nekoliko stotina evra, ugrožava živote i zdravlje 100.000 ljudi – poručio je Milivojević.

Inače, zahteve za pružanje informacija o zagađenosti vazduha u Kruševcu, podneli su odbornik Predrag Petronijević, predsednik Gradskog odbora Narodnog pokreta Srbije i odbornice Ksenija Bradić Veljović (Pokret slobodnih građana), Snežana Usević (Novo lice Srbije) i Goranka Vilimonović (Demokratska stranka).

1 Comment

  1. Oooozbiljni “stručnjaci” 😂😂😂
    Čuo sam od nekoga – nova metodoloska analiza. Reče jedna baba na pijaci …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *