Privremeni organ donosi nove odluke, mediji ponovo bez poziva

Skupština Grada, Odjek.rs

Iako Privremeni organ, koji do održavanja izbora donosi odluke umesto Skupštine Grada, danas održava već sedmu sednicu, mediji i dalje od nadležnih ne dobijaju obaveštenja o tome.

Na dnevnom redu Privremenog organa danas je predlog Programa za obavljanje delatnosti javnog osvetljenja, javne i dekorativne rasvete. Predlogom je predviđeno da se za održavanje ulične rasvete u sledećoj godini izdvoji 21 milion dinara, za dekorativnu rasvetu je predviđeno 25 miliona dinara, a za proširenje mreže javne rasvete planirano je 50 miliona dinara.

Odlučuje se, takođe, o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve u iznosu od 14,89 miliona dinara za saniranje kolovoza u Jug Bogdanovoj ulici.

Privremeni organ razmatra i Predlog rešenja o povećanju prihoda budžeta za 60 hiljada dinara, koje je banka Intesa uplatila za opremanjem nameštajem Centra za osobe sa invaliditetom.

Obaveštenja o tome da su sednice Privremenog organa održane te prateći materijal nadležni objave na sajtu Gradske uprave tek nakon održavanja sednice. Najveći broj građana niti zna da su te informacije objavljene, niti kako bi do njih došao.

J.B.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *