Prijavljeno inspekciji još u januaru – Kada će otpad biti uklonjen?

Nagomilani otpad ispred zgrade na adresi Varšavska 29 stoji mesecima, a nije pomeren ni nakon što je više puta to prijavljivano ovdašnjoj komunalnoj inspekciji. To je redakciji našeg portala ispričao sugrađanin Zoran Obradović, koji živi u toj zgradi. Dostavio je fotografije na kojima se vidi nagomilani otpad, na kome ima i staklenih i drvenih stvari. U inspekciji navode da će problem tog otpada biti rešen u narednih nekoliko dana.

Od januara sam više puta odlazio u inspekciju. Prvo sam u januaru napisao  mejl. Pre svega toga sam razgovarao sa upravnikom zgrade, koji me je uputio na ispekciju. I evo, do sada se ništa nije promenilo – kazao nam je Obradović prošle nedelje.

U međuvremenu, obratili smo se komunalnoj inspekciji i dobili odgovor da je ona postupala po prijavama od 11. januara, koje se odnose na skladiranje kabastog otpada na prostoru oko stambene zgrade u Varšavskoj ulici 29, od strane N.N. lica.

Izvršen je vanredni inspekcijski nadzor na mestu prijave, prilikom koga je zatečena veća količina kabastor otpada različitog porekla (stakla, drveta, plastike, tekstila). Obzirom da nije zatečeno odgovorno lice, ostavljen je službeni poziv za stranku na predmetu zauzeće, na koji se niko nije odazvao u naznačeno vreme. Naknadnim inspekcijskim nadzorom, pokrenut je upravni postupak, sačinjen je zapisnik o utvrđenom činjeničnom stanju na N.N. lice i dat nalog za uklanjanje istor u primerenom roku – navedeno je u odgovorima komunalne inspekcije.

Komunalni inspektor Goran Milutinović nam je kazao da će, s obzirom na to da se za sada niko nije izjasnio da je otpad njegov, a da je reč o javnoj površini, otpad svakako biti uklonjen.

Objasnio je da pomenuti upravni postupak znači da treba da se nepoznatom vlasniku ostavi još jedan kratak rok u kome bi mogao da pomeri otpad, jer tu ima stvari koje bi mogle da imaju upotrebnu vrednost. Ukoliko se to ne dogodi inspekcija će, kako je dodao, doneti rešenje o uklanjanju, a potom rešenje o izvršenju, na osnovu koga će nadležna služba ukloniti otpad.

Sve to bi, kazao je, trebalo da bude obavljeno u narednih nekoliko dana.

J.B.

Foto: privatna arhiva

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *