Prijavite se za stipendiju “Žarana Papić”

Stipendije „Žarana Papić“ koje dodeljuje Rekonstrukcija Ženski fond (RŽF), namenjene su pre svega aktivistkinjama feminističkog pokreta (ali ne samo njima) za rodne/ženske ili mirovne studije, kao i za druge korisne programe povezane sa društvenim delovanjem aktivistkinja i društvenom dobrobiti. Rok za prijavu je 29. septembar.

Prednost u jesenjoj rundi podrške imaju aplikantkinje koje se prijavljuju za Master studije roda na Fakultetu političkih nauka, dok se stipendije za ostale programe dodeljuju u skladu sa mogućnostima.

Rok za podnošenje prijava je 29.09. a potrebno je poslati CV i popunjen prijavni formular na email adresu office@rwfund.org. Više informacija i prijavni formular možete naći na ovom linku.

Inače, Rekonstrukcija Ženski fond prva je lokalna ženska fondacija u Srbiji, osnovana 2004. godine. Misija RFŽ je da podrži i održi feminističku političku plaformu protiv rata, nacionalizma, rasizma, bilo kog oblika diskriminacije i nasilja prema ženama.

D.P.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *