Predložite mlade sportiste za nagradu, rok 17. jun

Sportski savez grada Kruševca raspisao je Javni poziv za podnošenje dokumentacije za dodelu nagrada mladim perspektivnim sportsitsima Grada Kruševca uzrasta do 13 godina. Rok za podnešenje dokumentacije je 17. jun.

Predloge za dodelu nagrada mogu podneti teritorijalni granski sportski savezi i sportske organizacije sa sedištem na teritoriji grada Kruševca, na obrascu predloga kandidata za dodelu nagrada mladim perspektivnim sportistima.

Sportske organizacije iz grupe pojedinačnih sportova mogu podneti kandidaturu za kandidate koji imaju ostvaren međunarodni rezultat (SP, EP, MP, BP) u takmičarskoj sezoni 2023/2024; rezultat na zvaničnom nacionalnom prvenstvu granskog saveza (plasman na jedno od prva tri mesta) u takmičarskoj sezoni 2023/2024, ili na zvaničnom regionalnom prvenstvu.

Za sportske organizacije iz grupe ekipnih sportova kriterijumi su da je kandidat za nagradu član nacionalne reprezentativne selekcije, da je član ekipe koja je na zvaničnom nacionalnom ili regionalnom prvenstvu granskog saveza ostvarila plasman (jedno od prva tri mesta) u takmičarskoj sezoni 2023/2024. Ukoliko sportska organizacija iz grupe ekipnih sportova ne poseduje kandidata koji ispunjava navedene kriterijume, organizacija ima pravo da predloži jednog najperspektivnijeg kandidata iz svoje sportske organizacije.

Predlagači svoje predloge dostavljaju popunjavanjem obrasca za prijavu kandidata i dostavljanjem prateće dokumentacije javnog poziva. Uz popunjen i pečatiran obrazac, prilaže se sledeća prateća dokumentacija: fotokopije diploma i zvaničnih priznanja o navedenim postignutim sportskim rezultatima iz takmičarske 2023/2024 godine i potvrde nacionalnog granskog saveza/ regionalnog granskog saveza o ostvarenim sportskim rezultatima kandidata u takmičarskoj 2023/2024 godini.

Predlozi se mogu dostaviti lično u prostorijama Sportskog saveza grada Kruševca (zatvoreni bazeni), poštom na adresu: Sportski savez grada Kruševca, Nikole Tesle br 14, 37000 Kruševac ili elektronskim putem, slanjem dokumentacije na e-mail adresu office@ssgks.rs .

Rok za dostavljanje dokumentacije je ponedeljak (17.jun) do 12 časova. Komisija za dodelu nagrada će u roku od dva dana od završetka Javnog poziva doneti Odluku o izboru kandidata koji ostvaruju pravo na nagrade.

Nagrade za mlade perspektivne sportiste Grada Kruševca do 13 godina starosti obezbeđuje Grad Kruševac sa ovdašnjim Sportskim centrom , Turističkom organizacijom, Narodnim muzejom i Pozorištem.

Foto: Sportski savez grada Kruševca

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *