Poziv za gradove i opštine – Podrška za izradu Akcionih planova energetski i klimatski održivog razvoja

Javni poziv za prijavu jedinica lokalne samouprave (JLS) na konkurs za izradu Akcionih planova energetski i klimatski održivog razvoja raspisan je u okviru „Green Kick“ projekta i biće otvoren do 20. marta, saopšteno je iz organizacije Smart kolektiv, koja sprovodi ovaj projekat u Srbiji.

Smart kolektiv iz Beograda raspisao je javni poziv za prijavu JLS na konkurs za izradu Akcionih planova energetski i klimatski održivog razvoja (SECAP-  Sustainable energy and climate action plan). To je ključni dokument koji predstavlja način na koji će lokalne vlasti doprineti primeni konkretnih aktivnosti, čiji je cilj ublažavanje uticaja, te unapređenje sposobnosti prilagođavanja na lokalnom nivou, u odnosu na klimatske promene, kao i naporima koji se ulažu za smanjivanje emisija gasova sa efektom staklene bašte.

Navedeno je da će, na osnovu unapred određenih kriterijuma, biti izabrano pet opština/gradova sa kojima će se u narednom periodu raditi na izradi SECAP-a.

Odabrane JLS dobiće podršku za razvoj ovih strateških dokumenata u vidu tehničke pomoći, koja uključuje savetodavne usluge i angažovanje stručnjaka za izradu dokumenata. Tokom ovog procesa biće organizovane i aktivnosti za zaposlene u lokalnoj upravi koje se tiču izgradnje kapaciteta, poput obuka i radionica. Kao uslov za pripremu SECAP-a, izabrane opštine/gradovi će pristupiti Sporazumu gradonačelnika – najvećem svetskom pokretu gradova i opština usmerenom na lokalne aktivnosti koje utiču na klimu i energiju. Pristupanjem ovom sporazumu, JLS iskazuju svoju posvećenost postizanju EU klimatskih i energetskih ciljeva, smanjenjem emisija gasova sa efektom staklene bašte – navedeno je u saopštenju.

Poziv je raspisan u okviru trogodišnjeg projekta „Green Kick“ koji se istovremeno sprovodi u tri zemlje regiona i ima za cilj da pojača uticaj civilnog društva u oblasti dekarbonizacije i zaštite od klimatskih promena. Neke od glavnih aktivnosti na projektu uključuju razvoj kapaciteta, poboljšanje saradnje organizacija civilnog društva sa JLS, i javnu kampanju „Zelena tranzicija nema alternativu“. Projekat se sprovodi u partnerstvu sa Centrom za razvoj i podršku iz Tuzle i FORS Montenegro iz Nikšića.

Više informacija o javnom pozivu i načinu prijave možete naći OVDE.

Projekat „Green Kick“  deo je Evropske klimatske inicijative (EUKI). EUKI je instrument za finansiranje projekata, Nemačkog federalnog ministarstva ekonomskih poslova i klimatske akcije (BMWK). EUKI-jev konkurs za izbor projektnih ideja sproveo je Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. Sveobuhvatni cilj EUKI-ja je podsticanje klimatske saradnje unutar Evropske unije (EU) kako bi se smanjile emisije gasova sa efektom staklene bašte.

J.B.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *