Potvrde za oslobađanje od participacije važe i u ovoj godini

Republički fond za zdravstveno osiguranje (RFZO) obaveštava osiguranike da potvrde za oslobađanje od participacije izdate u periodu od 2019. do 2023. godine važe i u ovoj godini. Takođe, važe i potvrde za lečenje bolesti usta i zuba, izdate u istom periodu.

Potvrde o oslobađanju od plaćanje participacije inače se obnavljaju svake godine, ali su 2020. godine, zbog pandemije korona virusa, produžene potvrde iz prethodne godine. Iste  potvrde nastavile su do važe i u naredne tri godine, a produžene su i u ovoj.

U kruševačkoj Filijali kažu da oni koji nemaju potvrde o oslobađanju od participacije, a ispunjavaju uslove za oslobađanje, mogu da podnesu zahtev na šalteru filijale RFZO.

Pravo na oslobađanje od participacije imaju ratni vojni invalidi i civilni invalidi rata, slepa i trajno nepokretna lica, lica koja ostvaruju novačnu naknadu za pomoć i negu drugog lica, dobrovoljni davaoci koji su dali krv više od deset puta , dobrovoljni davaoci koji su dali krv manje od deset puta u roku od 12 meseci posle svakog davanja, davaoci organa, deca do navršenih 18 godina i studenti do navršenih 26 godina života, lica preko 65 godina, osobe sa invaliditetom čiji je invaliditet utvrđen u skladu sa zakonom, monasi i monahinje, korisnici novčane socijalne pomoći, korisnici porodične invalidnine, nezaposlena lica čiji su prihodi ispod utvrđenih u skladu sa zakonom, članovi porodice čiji je hranilac na odsluženju vojnog roka, lica romske nacionalnsoti koja nemaju zvanično prebivalište, žrtve trgovine ljudima, nasilja u porodici i terorizma, borci kojima je status boraca utvrđen u skladu sa propisima o zaštiti boraca.

Inače, za pregled kod izabranog lekara , lečenje po bolničkom danu i laboratorijske usluge, pacijenti koji nisu oslobođeni od plaćanja participacije, plaćaju 50 dinara. Za ultrazvučni pregled participacija je 100 dinara, za pregled na skeneru 300, za pregled magnetnom rezonancom 600, za pregled PET skenerom 900 dinara.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *