Poljoprivreda: Javni poziv za subvencije za zasade voća

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede subvencioniše zasnivanje proizvodnih zasada voća. U javnom pozivu navedeno je da se zahtevi podnose do 17. avgusta, odnosno do 15. septembra, u zavisnosti od vrste podsticaja, a maksimalni iznose se kreću od 100.000 dinara do 2,5 miliona dinara.

Pravo na podsticaje, prema navodima iz javnog poziva, ima fizičko lice kao nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, potom preduzetnik, te pravno lice.

Pravo na podsticaje se ostvaruje ako su lica upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i ako su izvršila obnovu gazdinstva za tekuću godinu (elektronsko postupanje), ako je investicija realizovana od 1. januara 2022.godine do dana podnošenja zahteva u ovoj godini, potom ukoliko je novi proizvodni zasad podignut u četvrtom kvartalu prošle ili prvom ili drugom kvartalu ove godine ili ako je nabavka naslona, koji se ne postavljaju u prvoj godini izvršena do 30. juna 2024. godine (predračun) – navodi Zoran Starinac, savetodavac u kruševačkoj Poljoprivredno savetodavnoj i stručnoj službi.

Pravo na podsticaje, dodaje, ostvaruje se ako je površina zasada od 0,05 do dva hektara za šumske jagode, potom od 0,1 hektara do pet hektara za jagodičasto voće te od 0,2 hektara do deset hektara za jabučasto, koštičavo, jezgrasto i drugo voće.

Zahtev se podnosi od 17. jula do 17. avgusta, a za proizvodne zasade jagode podignute u trećem kvartalu ove godine, od 17. jula do 15. septembra (preko platforme E-agrar). Potrebna dokumenta su račun za nabavku investicije, otpremnica, dokaz o plaćanju te investicije, kopija plana katastarske parcele te kopija ugovora o zakupu, saglasnost suvlasnika – precizira Starinac.

Predviđeno je da maksimalni iznosi podsticaja po vrsti podsticaja budu do 2,5 miliona dinara za nabavku sadnica voća i hmelja, do 825.000 dinara za nabavku naslona za proizvodne zasade voća, do 375.000 dinara za pripremu zemljišta i nabavku supstrata te do 100.000 dinara za analizu zemljišta.

Starinac napominje da, ukoliko se podsticaji odnose na proizvodne zasade voća sa srpskim domaćim i odomaćenim sortama, iznosi za nabavku sadnica se uvećavaju za 100.000 dinara po hektaru podignutog zasada.

Takođe, najviši iznos koji korisnik može da ostvari u proizvodnoj godini je tri miliona dinara, a visina podsticaja je 50 odsto vrednosti investicije bez PDV-a.

J.B.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *