Podnete primedbe povodom mogućnosti gradnje hotela na Bagdali

Bagdala, Odjek.rs

Na Predlog Izmene i dopune Plana detaljne regulacije parka Bagdala, kojim je predviđena mogućnost izgradnje trospratnog hotela sa potkrovljem na mestu postojećeg restorana, tokom ranog javnog uvida stigle su tri primedbe. O njima će se izjašnjavati gradska Komisija za planove, nakon čega sledi izrada Nacrta plana i novi javni uvid. Jednu od primedbi podnele su odbornice stranke SRCE iz Koalicije „Srbija protiv nasilja“, koje su navele da bi građevina, tri puta veća od postojeće, narušila park i umanjila kvalitet života građana u tom delu grada. One smatraju da je na delu prekomerna urbanizacija Bagdale te da se to čini u interesu investitora.

Ovo je samo Predlog koji je podložan izmenama u skladu sa stavovima stručne i opšte javnosti, u postupku izrade i donošenja Plana i ne predstavlja konačni parametar. Na nekoj od sledećih sednica Komisije za planove Grada Kruševca, uz prisustvo obrađivača i predstavnika Grada, izvršiće se sveobuhvatna analiza predloženih rešenja u dokumentu koji je bio na ranom javnom uvidu, kao i prispelih primedbi, stavova ili sugestija javnosti – naveo je za naš portal, u pisanim odgovorima, glavni gradski urbanista, Vojkan Tutulić.

U ovoj fazi donošenja planskih dokumenata, kako nam je u dodatnom razgovoru Tutulić objasnio, podnosioci primedbi nemaju pravo da učestvuju na sednici Komisije, niti da joj prisustvuju. Na to će imati pravo tek kada se uradi Nacrt plana, koji Komisija proverava da li je urađen u skladu sa propisima te da li su podnete sugestije ugrađene u njega.

Tek tada se Nacrt stavlja na mesec dana javnog uvida. Oni koji tada podnesu primedbe imaju pravo da potom učestvuju na sednici Komisije kao podnosioci – dodao je Tutulić.

U ovoj, ranoj fazi izrade Izmene i dopune Plana detaljne regulacije parka Bagdala primedbe su podnele odbornice stranke Srbija centar (SRCE) iz odborničke grupe  „Srbija protiv nasilja“, Dušanka Milosavljević i Jelena Živković.

Smatramo da bi bilo kakvo građenje u parku Bagdala narušilo park i time bitno uticalo na kvalitet života građana koji žive na Bagdali, kao i drugih građana koji uživaju u svemu onome što park pruža. Posebno naglašavamo da bi građevina koja je bar tri puta većeg gabarita od postojećeg objekta ozbiljno narušila sam park u ekološkom smislu, kao i okolinu parka. Građani Kruševca zaslužuju da se grad širi i urbanizuje, ali nikako ne na račun zelenih površina, parkovskih prostora kojih imamo nedovoljno – navele su odbornice.

Dušanka Milosavljević i Jelena Živković, Odjek.rs
Odbornice stranke SRCE, Dušanka Milosavljević i Jelena Živković podnele primedbu i organizovale potpisivanje peticije / Foto: privatna arhiva

Ukazale su da je park Bagdala ne samo mesto za rekreaciju, već „mesto mira i odavanja pošte nedužnim žrtvama streljanim od strane komunističkog režima odmah po završetku Drugog svetskog rata“.

Smatraju da je, imajući u vidu i javni uvid Nacrta Izmena i dopuna Plana generalne regulacije Centar, koji, kako navode, obuhvata u prostor takozvane Marnijeve kuće, „očigledno da se Bagdali sprema prekomerna urbanizacija koja ima u vidu samo interese investitora“.

Podsetimo još da, prema navodima glavnog gradskog urbaniste Vojkana Tutulića, Grad Kruševac podržava ideju izgradnje hotela visoke kategorije u parku Bagdala te da je uklapanje hotela u ambijent obaveza koja će biti propisana planom na jasan način.

Kvalitet sadržaja, samog objekta i usluge koja se planira, mora biti na najvišem mogućem nivou. Sada očekujemo da, uz predlog Nacrta Plana, investitor dostavi i neophodna idejna rešenja,  prostorne prikaze i tehnički opis objekta, kako bi članovi Komisije i predstavnici Grada mogli doneti svoj sud o predloženim rešenjima i onda usaglašeni Nacrt Plana mogli prezentovati javnosti i u postupku javnog uvida dobili konačan stav javnosti – precizirao je on.

Dodao je da se, ukoliko je obim izmena manji ili ga nema, usaglašeni Predlog Plana upućuje u dalju proceduru usvajanja Savetu za urbanizam, građevinarstvo i stambeno – komunalna pitanja te Gradskom veću. Nakon toga o njemu se izjašnjava Skupštini Grada.

Tutulić je podsetio da je važećim Planom na tom mestu predviđena izgradnja novog ili dogradnja postojećeg objekta u visini jednog sprata i potkrovlja, te da je na tom mestu ranije postojao restoran „Bagdala“ koji je poslovao u okviru društvenog preduzeća TURO „Župa“.

Inicijativu za Izmenu plana podnelo preduzeće „Realtor“, sadašnji vlasnik restorana „Bagdala“.  

Potpisivanje peticije, Odjek.rs
Potpisivanje peticije kod Stare pijace / Foto: privatna arhiva

Podsetimo i da je, nakon što su pomenute promene Plana izložene na rani javni uvid odbornica Dušanka Milosavljević pokrenula onlajn peticiju protiv izgradnje hotela na Bagdali, da bi potom sa više opozicionih odbornika iz Koalicije „Srbija protiv nasilja“, organizovalo prikupljanje potpisa na više mesta u gradu.

J.B.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *