Platforma „Sve je OK“: Mladi u Srbiji osnaženi da brinu o mentalnom zdravlju!

Poseta platformi „Sve je OK“ koja je pokrenuta pre dve godine i preko koje mladi mogu da dobiju besplatnu psihološku podršku, značajno je povećana, što samo potvrđuje koliko je važno da se sa ovom populacijom otvoreno govori o mentalnom zdravlju. U skladu sa tim, na fakultetima širom Srbije, za studente je organizovan i serijal predavanja o važnosti očuvanja mentalnog zdravlja.

Zahvaljujući kompaniji Maybelline New York koja je dala podršku UNICEF-u da se i u Srbiji razvija i unapređuje savetodavno edukativna platforma “Sve je OK”, studenti su u prethodnom periodu imali priliku da  od stručnih lica čuju nešto više o očuvanju mentalnog zdravlja. Takođe, predstavljen im je i program uzajamne vršnjačke podrške „BRAVE Talk“, koji bi trebalo da ih ohrabri da jedni sa drugima razgovaraju o ovoj važnoj temi, te da zajedno pronalaze rešenja za mentalne probleme koji ih opterećuju.

Serijal predavanja pokrenut je na Svetski dan mentalnog zdravlja, na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, gde je Bojana Regoje, stručna saradnica UNICEF-a, psihološkinja i psihoterapeutkinja, održala interaktivnu radionicu i upoznala studente sa svih pet principa BRAVE komunikacije: kako prepoznati znake kada je nekome teško, kako pronaći siguran prostor za poverljiv razgovor, kako aktivno postavljati pitanja, vodizi računa o osećanjima svojih prijatelja i kolega i ohrabriti ih da potraže stručnu pomoć. Studentima je objašnjeno i na koje sve načine mogu da, potpuno besplatno i anonimno, koriste platformu svejeok.rs.

Karavan za očuvanje mentalnog zdravlja mladih se potom preselio na jug Srbije. Na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Nišu predavanje o BRAVE Talk programu održala je Ninoslava Mitić, stručna saradnica UNICEF-a, dok je u prepunom amfiteatru Fakulteta pedagoških nauka u Jagodini Univerziteta u Kragujevcu sa studentima razgovarala prof. dr Biljana Stojanović, sa istoimenog fakulteta. Oba predavanja privukla su veliku pažnju studenata, što je samo još jedan pokazatelj koliko je važno da se sa mladim ljudima o ovoj temi razgovara kako bi se skinula stigma sa nje i kako bi se oni ohrabrili da potraže pomoć od stručnih lica.

U novembru je održano dodatno predavanje na Univerzitetu u Beogradu. Bojana Regoje je razgovarala sa studentima Fakulteta organizacionih nauka (FON) i predstavila im BRAVE komunikaciju baš kao i njihovim kolegama sa Ekonomskog fakulteta, čime je završena ova društveno odgovorna kampanja.

Inače, kompanija Maybelline New York je, oslanjajući se na rezultate UNICEF-a koji pokazuju da gotovo 40 odsto mladih u Srbiji smatra da bi stigma u vezi sa mentalnim zdravljem morala da se smanji kako bi se ohrabrili da potraže neophodnu pomoć, na talasu svoje globalne kampanje „Brave Together“ pokrenula inicijativu u Srbiji za destigmatizaciju anksioznosti i depresije kod mladih.

Na taj način, ova kompanija je pružila podršku UNICEF-u u Srbiji da i u narednom periodu nastavi da razvija i unapređuje savetodavno-edukativnu platformu „Sve je OK”, na kojoj mladi uzrasta od 15 do 30 godina svakog dana od 18 do 22 časa mogu da potraže besplatne i anonimne savete stručnjaka o tome kako da se izbore sa mentalnim poteškoćama.

Zahvaljujući Brave Together kampanji, registrovan je značajan porast interesovanja za besplatnu psihološku podršku. U avgustu i septembru ostvareno je tek nešto više od 200 čet sesija, da bi u prvom mesecu kampanje, u oktobru, zabeleženo gotovo 550 sesija. Statistički gledano, poseta platformi porasla je za više od 150 odsto. U poređenju sa podacima iz maja, kada su Srbiju potresle nezapamćene tragedije, u oktobru je zabeležen porast od više od 60 odsto. To su vrlo jasni pokazatelji koliko je važno da se mladima posveti više pažnje i da se sa njima mnogo otvorenije razgovara o mentalnom zdravlju.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *