Odbornici usvajaju rebalans, planove regulacije, izveštaje javnih preduzeća…

Pred odbornicima Skupštine Grada Kruševca, na zasedanju zakazanom za sutra (15.septembar), naći će se 62 tačke (odluke, rešenja, predlozi), koje su na dnevnom redu. Imajući u vidu manir dodavanja niza tačaka po hitnom postupku, odbornici će se sutra izjašnjavati onajverovatnije sedamdesetak tačaka.

Počeće od Odluke o rebalansu budžeta, kojom je predviđeno uvećanje za 309 miliona dinara te će gradska kasa sa sadašnjih 5,89 milijardi dinara, porasti na oko 6,29 milijardi. Reč je, kako je ranije, na javnoj raspravi, objasnila gradonačelnica Jasmina Palurović, o prihodima koje je Grad tokom prethodnih meseci imao od različitih ministarstava kroz više projekata, za koje se prilikom planiranja budžeta nije znao tačan iznos ili nisu ni bili planirani. Napomenula je tada da su sva povećanja iz realnih izvora i prihoda te da osnovni prihod, porez na zarade, u budžetu učestvuje sa više od 70 odsto.

Pred odbornicima će se naći i Izveštaj o izvršenju budžeta Grada za prvih šest meseci ove godine, prema kome su ukupni prihodi i primanja u tom periodu iznosili 3,57 milijardi ili 59,54 odsto u odnosu na plan, dok su rashodi i izdaci iz svih izvora izvršeni u iznosu od 2,19 milijardi, odnosno sa 36,48 odsto u odnosu na plan. Rashodi su manji su za 38,73 odsto od ukupno ostvarenih prihoda iz svih izvora.

Skupština će se izjasniti o predlozima izmena i dopuna Programa uređivanja građevinskog zemljišta za 2023.godinu, Odluke o lokalnim komunalnim taksama, Odluke o podizanju i održavanju spomenika, spomen obeležja i murala te o Odluci o načinu kontrole nivoa buke iz ugostiteljskih objekata.

Odlučivaće, takođe, o uspostavljanju saradnje Grada Kruševca i Opštine Bitolj iz Republike Severne Makedonije.

Pred ovdašnjom Skupštinom će se naći i Predlog Odluke o tekstu Trilateralnog ugovora o korišćenju sredstava zajma namenjenih realizaciji programa „Integrisano upravljanje čvrstim otpadom“ te o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbopa JKP “Kruševac” radi korišćenja sredstava pomenutog zajma.

Biće usvojeno i više planskih dokumenata koji se odnose na detaljnu regulaciju delova naselja „Ujedinjene nacije“, „Lazarica“, potom poteza Centar, Centar 4, Trg Kosturnica.

Pred odbornicima će se naći i informacije o finansijskim izveštajima javnih preduzeća, te o rezultatima poslovanja Društva posebne namene TTP d.o.o. Kruševac.

Za usvajanje je predložen i zaključak o ostvarenoj uštedi, nakon rekonstrukcije javne rasvete u Kruševcu.

Predloženo je da se Skupština saglasi sa Posebnim programom za korišćenje subvencija iz budžeta grada Kruševca za ovdašnji Vodovod.

Na Skupštini će se naći i Predlog rešenja kojim se daje saglasnost na Program pokrića gubitka ovdašnje Toplane, za prošlu godinu.

Predloženo je, takođe, da aktuelni vršilac dužnosti direktora Javnog preduzeća za urbanizam i projektovanje Kruševac, Miloš Jović, to ostane u narednom periodu.

Odbornici će usvojiti i više imovinsko pravnih rešenja.

J.B.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *