NSZ: Javni pozivi u okviru Programa za mlade

Nacionalna služba za zapošljavanje (NSZ) objavila je javne pozive za realizaciju paketa mera u okviru Programa „Garancija za mlade“ koji će se sprovoditi u filijalama u Nišu, Kruševcu i Sremskoj Mitrovici. Ciljna grupa su mladi do 30 godina koji se na evidenciju nezaposlenih prijavljuju od 1. januara ove godine.

Reč je o projekatu „Implementacija inovativnih mera aktivnog zapošljavanja i pristupa za povećanje integracije dugoročno nezaposlenih, mladih, žena, osoba sa invaliditetom i teže zapošljivih grupa na tržištu rada“ koji Evropska unija finansira sa ciljem da se olakša tranzicija mladih na tržište rada i podstakne njihovo zapošljavanje, kroz saradnju različitih sektora i socijalnih partnera.

Paket mera u okviru Programa „Garancija za mlade“ realizovaće se kroz više javnih poziva koji se, između ostalog, odnose na pripravnički staž mladih sa visokim i srednjim obrazovanjem, na finasiranje obuke na zahtev poslodavca, na subvencije zarada za osobe sa invaliditetom bez radnog iskustva, na sprovođenje javnih radova u kojima se angažuju nezaposleni i na subvencije za zapošljavanje nezaposlenih iz kategorije teže zapošljivih.

Javni poziv za dodelu subvencije za samozapošljavanje nezaposlenih lica koja su uključena u Program Garancija za mlade IPA 2020, otvoren je  do 29. marta  a ostali javni pozivi do 31. decembra 2024. godine.

Tekstovi javnih poziva i spisak neophodne dokumentacije mogu se naći na sajtu Nacionalne službe za zapošljavanje, u rubrici Konkursi: https://www.nsz.gov.rs/sadrzaji/nzs-konkursi/10

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *