Novi vid podrške mladima pri zapošljavanju uskoro u Kruševcu

mladi, Odjek.rs

Stopa nezaposlenosti mladih do 30 godina, evidentiranih pri Nacionalnoj službi za zapošljavanje je 24 odsto i značajno je veća od opšte stope nezaposlenosti koja u našoj zemlji iznosi 9 odsto. Podaci pokazuju da je u evropskim zemljama stopa mladih nezaposlenih duplo veća od ukupne stope nezaposlenosti. Pokretanje programa “Garancija za mlade” u Srbiji, koji se u delu evropskih zemalja sprovodi godinama, treba da doprinese značajnom smanjivanju stope nezaposlenosti mladih u Srbiji. Kruševac je jedan od tri grada u Srbiji, u kojima će se ovaj program, kao pilot projekat, spovoditi tokom naredne tri godine, da bi nakon toga počeo da se primenjuje u celoj Srbiji.

– Cilj je da svakom mladom čoveku do 30 godina, u periodu od četiri meseca nakon izlaska iz sistema obrazovanja i prijave na evidenciju Nacionalne službe za zapošljavanje omogućimo zapošljavanje ili nastavak obrazovanja ili uključivanje u neku kvalitetnu obuku. Prevashodno se uključuju mladi iz takozvane NEET populacije (mladi koji nisu nisu u obrazovnom sistemu, nisu zaposleni niti na obuci, prim. autora) – rekao je novinarima direktor Nacionalne službe za zapošljavanje, Zoran Martinović.

mladi, Odjek.rs
Direktor Nacionalne službe za zapošljavanje / FOTO: Odjek.rs

Program će se tokom tri godine, od 2024. do kraja 2026. najpre kao pilot projekat sprovoditi na području filjala NSZ u Kruševcu, Sremskoj Mitrovici i Nišu.

Analiza je pokazala da na području ove tri filijale ima nešto više od 10 hiljada mladih koji su na evidenciji nezaposlenih. Veliki broj mladih je van sistema NSZ tako da će zadatak svih partnera uključenih u program biti da dospemo do mladih koji su van sistema i koje treba da animiramo, privučemo i ponudimo im ono što program podrazumeva – dodao je Martinović.

Iskustva zemalja Evropske unije, koje sprovode ovaj program, pokazuju da su značajno smanjile broj mladih nezaposlenih.

Srbija je poslednjih godina, zahvaljujući nekim sličnim programima, uspela da stopu nezaposlenosti mladih prepolovi, ali smo još uvek iznad proseka EU, a  namera je da se približimo tom proseku, zahvaljujući benefitu ovog programa – objasnio je on.

Da je zapošljanje odnosno period od kada završe sa obrazovanjem do pronalaženja prvog posla sa fer uslovima, jedan od glavnih problema mladih u Srbiji, potvrdila je generalna sekretarka Krovne organizacije mladih Srbije, Miljana Pejić.  

mladi, Odjek.rs
Generalna sekretarka Krovne organizacije mladih Srbije, Miljana Pejić / FOTO: Odjek.rs

Istraživanja, kako je dodala, pokazuju da svaka peta mlada osoba čeka više od dve godine na svoj prvi posao.

Ta tranzicija je izuzetno problematična jer se mladi koji pripadajau ovoj grupi uglavnom školuju za poslove koji nisu traženi na tržištu. Značajan procenat mladih veruje i želi da se prekvalifikuje da bi mogao da pronađe posao. Sa druge strane vidimo da radne prakse nisu dovoljno dostupne ili nisu plaćene, što demotiviše mlade da ih obavljaju, a ima mnogo onih koji sebi ne mogu da priušte da rade neplaćenu radnu praksu za profesiju kojom bi kasnije mogli  da se bave. Zato je otežana ta tranzicija i mesečna naknada maldima zaista znači, znači im da od svoje plate mogu da žive – kazala je Pejićka.

Zadatak organizacija civilnog društva, koje će biti uključene u ovaj projekat, je da zajedno sa nadležnim državnim institucijama identifikuju mlade kojima je potrebna ovakva podrška, da ih animiraju i da im ponude podršku.

Nosilac projekta je Ministarstvo za rad, socijalna i boračka pitanja, sprovodi ga Nacionalna služba za zapošljavanje, učestvuju i druga ministasrtva, potom lokalne samouprave, Regionalne privredne komore, organizacije poslodavaca, sindikati, Školske uprave, Centri za socijalni rad, potom organizacije mladih, poslodavci.

Predstavnici svih tih institucija su razgovarali danas u Kruševcu, na sastanku organizovanom u ovdašnjoj Regionalnoj privrednoj komori.

Dodajmo još da je Kruševcu na evidenciji nezaposlenih oko 1.300 mladih, od ukupno 7.600 evidentiranih nezaposlenih, dok ih je na području Rasinskog okruga oko 2.400, među oko ukupno 16.000 nezaposlenih koji su na evidenciji NSZ.

J.B.

Tekst je nastao kao deo projekta „Da se bolje razumemo“, koji Udruženje „Tim za razvoj i unapređenje društva“ i portal Odjek.rs sprovode uz podršku fondacije „Rekonstrukcija Ženski fond“

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *