Novi preventivni pregledi u nedelju

Kruševački Dom zdravlja u nedelju (21. aprila) organizuje besplatne preglede koji mogu da ukažu na rizik od bubrežne i srčane insuficijencije. Bez zakazivanja i overene zdravstvene knjižice na pregled mogu da dođu svi zainteresovanih građani, od 8 do 16 časova.

U laboratoriji u Dijagnostičkom centru, na prvom spratu, proveravaće se šećera u krvi, urea, kreatinin i jačina glomerularne filtracije (GFR).

Kako bi se proverilo da li neko ima faktore rizika za nastanak kardio- renalnog sindroma, na četvrtom spratu Dijagnostičkog centra, radiće se merenje krvnog pritiska, pulsa, određivanje indeksa telesne mase i EKG pregled.

Kod bilo kakvih većih odstupanja od normalnih vrednsoti, izabrani lekari će pacijente poslati na dalju dijagnostiku kod kardiologa i nefrologa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *