Neispravna voda sa devet česama

Sanitarna inspekcija donela je rešenje o zabrani upotrebe vode za piće sa devet prirodnih izvorišta na teritoriji grada Kruševca.

Analize su pokazale da voda nije za piće na javnoj česmi Car Lazar, Zulinoj česmi u Jug Bogdanovoj ulici, Lazaričkoj česmi u ulici Nada Marković, te sa česme pored crkve Pokrova Presvete Bogorodice na Rasini.

Nije za piće ni voda na javnim česmama u naseljenim mestima Gaglovo, Dedina, Bela Voda i Lomnica, kao ni sa javne česme u šancu, na kraju tog sela.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *