Nakon uklanjanja deponija, moguće postavljanje nadzorih kamera?

Divlja deponija pored Jasičkog puta koja se prostire na velikoj površini i novonastala deponija na prostoru Starog aerodroma, biće uklonjene kroz projekat koji grad Kruševac realizuje uz podršku Ministarstva zaštite životne sredine. Procene su da će se sa ove dve lokacije ukloniti oko 850 kubika smeća.

Na deponiji koja počinje u blizini Jasičke petlje i proteže se sve do Čitluka, nesavesni građani godinama nelegalno odlažu najrazličitiji otpad. Deponija na lokaciji Starog aerodroma, u blizini fabrike Kromberg i Šubert, novijeg je datuma i tu se uglavnom baca građevinski otpad.

-Očistićemo obe lokacije, a mesto gde su nesavesni građani od nedavno počeli da odlažu građevinski otpad, obezbedićemo kamerama ili na neki drugi način, kako se otpad više ne bi tu odlagao- kazala je Vesna Anđelić, načelnica Gradske uprave.

Za realizaciju ove ekološke akcije, Ministarstvo zaštite životne sredine izdvojilo je oko 1,6 miliona dinara, dok je učešće grada Kruševca oko 400.000 dinara. Za realizaciju ove akcije koju se sprovesti ovdašnje Javno komunalno preduzeće, potrebno je oko dve nedelje.

Sredstva za uklanjanje dve divlje deponije na teritoriji grada, obezbeđena su kroz projekat koji je raspisalo resorno ministarstvo, za dodelu sredstava za sufinansiranje  realizacije projekata prevencije nelegalnog odlaganja otpada i njegovo uklanjanje, u 2024.godini. Kruševac je jedna od 65 lokalnih samouprava koja je dobila sredstva za realizaciju ovog projekta.

Uklanajnjem pomenutih divljih deponija, sprečiće se dalje zagađenje podzemnih i površinskih voda, zemljišta, vazduha. Nadzorne kamere koje lokalna samouprava vidi kao jednu od opcija u daljem obezbeđivanju ovih prostora, dobar su način da se ovakve pojave sankcionišu i spreče.  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *