Nadležni vas pitaju: Kako pomoći najranjivijim grupama u Kruševcu?

Grad Kruševac, Odjek.rs

Građani i građanke Kruševca kroz upitnik postavljen na sajtu Gradske u prave mogu da daju predloge, sugestije, iskažu svoje mišljenje, u vezi sa tim kako poboljšati položaj najranjivih grupa u našoj zajednici. Upitnik je ovde

Među ranjive grupe spadaju deca iz siromašnih porodica, deca i mladi sa hroničnim bolestima, invaliditetom i sa smetnjama u razvoju, nezaposleni mladi, stariji u samačkim domaćinstvima – posebno na selu, samohrani roditelji, žene žrtve nasilja. Tu su, takođe, porodice sa više dece u riziku od siromaštva, žene u ruralnim sredinama, stariji od 65 godina, nezaposleni, siromašni, Romi, osobe sa invaliditetom, teško bolesni i osobe sa dugotrajnom negom, kao i njihove porodice, LGBT populacija.

Neka od pitanja iz upitnika su koje su od pomenutih grupa trenutno najranjivije, odnosno kojima je potrebna dodatna podrška društva, potom šta najviše utiče na smanjeni kvalitet života u našem gradu, šta bi doprinelo podizanju kvaliteta života najranjivijim kategorijama stanovništva. Takođe, iz upitnika nadležni treba da saznaju šta bi, prema mišljenju sugrađana/ki, trebalo urgentno obezbediti kako bi se unapredio kvalitet života najranjivijeg stanovništva?

Nadležni pitaju i kako bi građani/ke želeli da Kruševac izgleda za 10 godina te šta treba učiniti da se to ostvari?

Mišljenje građana/ki je, kako je navedeno u upitniku, značajno je kako bi Grad Kruševac upotpunio informacije u procesu planiranja i realizovanja mera i aktivnosti u oblasti socijalne zaštite. Zbirni rezultati istraživanja biće uključeni u izradu Programa unapređenja socijalne zaštite grada Kruševca za period 2025-2027. godine i biće objavljeni na sajtu lokalne samouprave.

Istraživanje se sprovodi u okviru projekta „Podrška održivim uslugama socijalne zaštite u zajednici i politikama uključivanja na lokalnom nivou“, koji finansira Evropska unija u okviru IPA 2020.

Podsetimo da je prethodna Strategija razvoja socijalne politike grada Kruševca, istekla 2020. godine, a da je u toku Odluka o pristupanju izradi Programa unapređenja socijalne zaštite grada Kruševca doneta na poslednjoj sednici Skupštine grada, održanoj 24. maja ove godine.

J.B.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *