Mural oslikan bez odobrenja nadležnih, izdat nalog za njegovo uklanjanje

mural, odjek.rs

Mural dužine oko pet metara koji je juče (19.jula) osvanuo na zidu stambene zgrade u Balkanskoj ulici u Kruševcu, postavljen je bez odobrenja nadležnih organa. U Gradskoj upravi kažu da je policija obaveštena i da se radi na otkrivanju počinioca. Naloženo je uklanjanje murala.

Lica koja su autori murala, s obzirom da se po gradskoj Odluci o podizanju spomenika, spomen obeležja i murala na teritoriji Grada Kruševca, ovakva vrsta oslikavanja naziva muralom, nemaju odobrenja nadležnih organa rečeno je portalu Odjek u Gradskoj upravi.

Nadležni navode da se radi na otkrivanju počinioca, te da je Grad obavestio policiju:

-Odeljenje za inspekcijske poslove Gradske uprave izdalo je nalog za uklanjanje oslikanog murala postavljenog bez odobrenja nadležnog organa na fasadi pomenute stambene zgrade i vraćanju u pređašnje stanje. Ukoliko počinilac ne postupi po nalogu Inspekcijske službe – po nalogu Gradske uprave, JKP „Kruševac“ će izvršiti povraćaj u pređašnje stanje.

Inače, prema Odluci o podizanju spomenika, spomen obeležja i murala na teritoriji Grada Kruševca, inicijativa za postavlajnje murala upućuje se Komisiji koju obrazuje Gradsko veće posebnim rešenjem, a koju čini devet članova, stručnih lica iz oblasti kulture i urbanizma. Skupština grada donosi odluku o podizanju spomenika i spomen obeležja, odnosno izradi murala, na predlog Komisije.

Ukoliko se spomen ploča ili mural postavlja na stambenoj ili poslovnoj zgradi, pre postavljanja iste pribavlja se saglasnost vlasnika objekta, skupštine zgrade, odnosno vlasnika stanova i drugih posebnih delova zgrade.

Ukoliko se spomen ploča ili mural postavlja na objektima koji su pod zaštitom, mora se pribaviti i saglasnost Zavoda za zaštitu spomenika kulture.

Za postavljanje murala bez saglasnosti Grada, propisane su novčane kazne u iznosu od  1.000 do 500. 000 dinara, u zavisnosti od toga da li se radi o pravnom, fizičkom licu ili preduzetniku i obimu kršenja propisa.

U kruševačkoj Policijskog upravi kažu da nakon prijave slučaja obavešteno Osnovno javno tužilaštvo u Kruševcu, te da policija preduzima sve mere i radnje iz svojih nadležnosti na otkrivanju identiteta izvršioca i njegovog pronalaska.

Podsećamo, mural sa natpisom „Kad se vojska na Kosovo vrati“ osvanuo je 19. jula na zidu zgrade u Balkanskoj ulici. Građani sa kojima smo razgovarali većinom su ga okarakterisali kao uznemirujući, a neki smatraju da je nedopustivo da se zidovi zgrade oslikavaju bez odobrenja stanara.

D.P.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *