Mladi iz Evrope u Kruševcu na treningu o rodnoj ravnopravnosti i društvenoj inkluziji

Međinarodni trening kurs, Odjek.rs

Tridesetoro mladih iz osam evropskih zemalja okupilo se u Kruševcu na Međunarodnom trening kursu “Rodna ravnopravnost i društvena inkluzija”. Reč je o treningu koji organizuje ovdašnji Edukativni centar uz podršku Evropske omladinske fondacije i Saveta Evrope.

Medjunarodni trening kurs, Odjek.rs
Mladi na jednoj od radionica / FOTO: Odjek.rs

Tokom sedmodnevnog treninga sa učesnicima u učesnicama treneri razgovaraju o perspektivama mladih na lokalnom i nacionalnom nivou, u oblastima koje se tiču uključivanja mladih u društvenu zajednicu i različite vrste participacije.

Mladi su, takođe, predstavili organizacije iz kojih dolaze, te se informisali o Savetu Evrope i Evropskoj omladinskoj fondaciji. Do kraja nedelje će kreirati kampanje kroz koje će se baviti problemima i pitanjima do kojih su došli, a ideja je da na taj način pokušaju da uključe što veću grupu mladih koji nisu bili na treningu.

Ove aktivnosti se sprovode u susret Međunarodnom danu mladih. Između ostalog razgovaramo o tome kakva bi trebalo da budu društva u kojima mladi aktivno učestvuju, koja su inkluzivna i pružaju podršku posebno ranjivim grupama mladih da se više uključe u sve oblasti društvenog života – kazala je programska direktorka Edukativnog centra Kruševac, Violeta Stevović.

Edukativni centar, međunarodni trening kurs
Violeta Stevović, Marcio Barcelos i Aleksa Pavlović / Foto: Odjek.rs

Cilj je, kako je dodala, da mladi uvide šta je problem, šta može da se uradi, da oni u tome učestvuju, a ne da stariji donose gotova rešenja:

Mi smo tu da ih podržimo svako u svojoj oblasti, ali mi ne radimo za mlade, već sa mladima. Oni treba da uvide šta su problemi, ali i da razmene dobra i loša iskustva i izvuku neke zaključke.

Treneri na kursu se trude da kroz radionice, diskusije i slično, osnaže mlade da više promišljaju o rodnoj ravnopravnosti i da problematizu ključne tačke zastupljene u društvima iz kojih dolaze.

Kroz pomenute radionice mi markiramo polja, pokrećemo diskusiju, a cilj je da mladi sami osveste šta je to što bi bilo dobro uraditi u njihovim društvima, u okvirima njihovih mogućnosti – objasnio je trener na kursu, Aleksa Pavlović.

Projektni koordinator Evropske omladinske fondacije Saveta Evrope, Marcio Barcelos, kazao je da je ta organizacija podržala ovaj projekat jer se mladi, predstavnici omladinskih organizacija, nakon diskusije u okviru grupe, o polovima i kako oni utiču ili kako na njih utiče socijalna inkluzija, vraćaju u svoje zemlje i razvijaju kampanje ili projekte kako bi proširili ove rezultate i napravili mali ili veliki uticaj na svoje zajednice.

On smatra da je realnost, koja je istovremeno lepota i izazov, da živimo u veoma raznolikom svetu i raznolikim državama.

Umesto da pokušavamo da shvatimo šta utiče najviše na svakoga, mi želimo da se projekti bave specifičnom realnošću mladih ljudi u drustvenim zajednicama i da pokušaju da nađu rešenja. Zato ne tražimo najvažnije teme i izazove, već hoćemo da budemo sigurni  da se ljudi koji razvijaju projekte bave temama i pitanjima koja utiču na mlade – zaključio je on.  

J.B.  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *