Konkurs za obuku policajaca, 29 za upravu u Kruševcu

mup slika

Ministarstvo unutrašnjih poslova raspisalo je konkurs za obuku 1.100 mladih policajaca, za potrebe svih 27 policijskih uprava u Srbiji. Za područje Policijske uprave u Kruševcu, prema podacima iz konkursa, potrebno je 14 polaznika za radno mesto policajca i 15 polaznika za radno mesto saobraćajnog policajca.

Od 1.100 polaznika Centra za osnovnu policijsku obuku, 550 će se stručno osposobljavati za obavljanje poslova uniformisanog policijskog službenika na radnom mestu policajac, 300 saobraćajni policajac i 250 na radnom mestu granični policajac. Zainteresovani koji ispunjavaju uslove mogu da se prijave do 11. avgusta ove godine, u policijskim stanicama po mestu prebivališta- navedeno je u saopštenju Ministarstva.

Za pomenuta radna mesta može da se prijavi lice koje je državljanin Srbije i ima prijavljeno prebivalište na teritoriji Srbije najmanje jednu godinu neprekidno pre dana podnošenja prijave na konkurs. Onaj ko konkuriše treba da ima 18 godina ali ne više od 24 godine, do dana zaključenja konkursa, odnosno da nema više od 27 godina do dana zaključenja konkura, ukoliko je svršeni student Kriminalističko policijskog univerziteta.

Kandidat mora da ima završeno četvorogodišnje srednje obrazovanje ili završene osnovne strukovne odnosno akademske studije Kriminalističko- policijskog univerziteta. Uslov je i da kod kandidata ne postoje bezbednosne smetnje u skladu sa Zakonom o policiji, a kanditat treba da poseduje važeću vozačku dozvolu B kategorije, te da ispunjava kriterijume zdravstvene, psihološke i fizičke sposobnosti, za zasnivanje radnog odnosa u Ministarstvu unutrašnjih poslova na radnom mestu u statusu ovlašćenih službenih lica.

Prijava na konkurs, sa dokumentacijom, podnosi se policijskoj stanici po mestu prebivališta kandidata, a kandidat može podneti samo jednu prijavu.

Prilikom podnošenja prijave kandidat se obavezno izjašnjava za koja se od ponuđenih radnih mesta prijavljuje na stručno osposobljavanje (policajac / saobraćajni policajac za poslove saobraćajnih nezgoda / granični policajac), pri čemu navodi njihov redosled.

Uslovi konkursa mogu se naći na sajtu Ministarstva unutrašnjih poslova i sajtu www.mup.gov.rs  i sajtu Centra za osnovnu policijsku obuku  www.copo.edu.rs .

Foto: mup.gov.rs

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *