Konkurs za kompanije: Bira se najinkluzivniji poslodavac

Forum za odgovorno poslovanje” i “Smart kolektiv” pozivaju sve kompanije koje sprovode strategiju inkluzivnosti da se prijave na konkurs za „Najinkluzivnijeg poslodavca za 2023. godinu.”

Nagrada se dodeljuje privrednim subjektima koji su pokazali najzapaženije rezultate u sprovođenju praksi različitosti, ravnopravnosti i inkluzije u radnom okruženju. Kao parametri za nagradu uzeće se način na koji su uspostavljeni: postojanje, politika i procedura koji regulišu ova pitanja, kao i kakav su efekat imale na svakodnevne aktivnosti i inicijative kojima se kompanija bavila tokom 2023. godine.

– Ovom nagradom želimo da prepoznamo one kompanije koje predvode biznis zajednicu u poslovanju po principima različitosti, jednakosti i inkluzije i time doprinose pozitivnim promenama u čitavom društvu” –  izjavio je Neven Marinović, direktor Foruma za odgovorno poslovanje i Smart kolektiva.

Prijava za učešće na konkursu vrši se putem formulara koji je neophodno popuniti do 20. novembra i dostaviti na e-mail adresu: kancelarija@odgovornoposlovanje.rs. Na konkurs se mogu prijaviti kompanije sa više od 20 zaposlenih, koje su pitanja različitosti i inkluzije integrisale u svoje poslovne strategije, i aktivno rade na inicijativama koje doprinose stvaranju inkluzivnog radnog okruženja.

Prijavni formular i informacije o uslovima i kriterijumima konkursa možete pronaći na sajtu Foruma za odgovorno poslovanje.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *