Ko će sve poneti epitet najuspešnijeg sportiste: Priznanja za 11 kategorija

Javni poziv Sportskog saveza grada Kruševca za podnošenje aplikacija za dodelu priznanja najuspešnijim sportistima, sportskim ekipama i sportskim radnicima za 2023 godinu, raspisan je 1. decembra.

Priznanja će se dodeljivati u 11 kategorija: najuspešniji pionir i pionirka, kadet i kadetkinja, junior i juniorka, senior i seniorka, za najuspešniju mladu i seniorsku ekipu, i za najboljeg trenera.

Posebna priznanja biće dodeljena najuspešnijim sportistima sa invaliditetom, osobama sa posebnim potrebama koje su ostvarile najbolje sportske rezultate u 2023., najuspešnijem sportskom radniku, kao i nagrada za životno delo.

Svaki kandidat koji konkuriše za ovo priznanje mora da priloži dokumentaciju, odnosno obrazac aplikacione prijave za dodelu priznanja koju može preuzeti na zvaničnom sajtu Sportskog saveza grada Kruševca www.ssgks.rs

Obrazac i dokumentacija koja se dostavlja uz aplikaciju moraju biti overeni pečatom sportske organizacije koja podnosi aplikaciju, ili organizacije koja je izdala prateći dokument. Rok za dostavu je 20.decembar. do 15 časova. Popunjen aplikacioni obrazac sa prilozima neophodno je dostaviti lično ili elektronski na zvaničnu email adresu Sportskog saveza grada Kruševca: office@ssgks.rs.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon 037/492- 304.

N.N.

Foto: Sportski savez Kruševac
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *