Kako zaštititi kulturna dobra u vanrednim situacijama

U okviru međunarodnog projekta “SOS Heritage”, danas je u Narodnom muzeju u Kruševcu održan kratki seminar u okviru koga je prezentovan projekat: “Očuvanje kulturnih dobara u vanrednim situacijama”, a cilj  predavanja bio je upoznavanje javnosti sa rizicima koji prete kulturnom nasleđu usled klimatskih promena  i upoznavanje sa primerima dobre prakse u pogledu očuvanja kulturnih dobara u kriznim situacijama.

Ovo je finalni segment našeg projekta koji traje već dve godine – kaže Nikola Pantelić, v.d. direktora Narodnog muzeja Kruševac. – U sklopu projekta izvršena je i delimična digitalizacija eksponata, kao uvod u izradu planova zaštite i evakuacije predmeta u slučaju vanrednih situacija. Upravo iz tog razloga danas smo organizovali ovaj seminar kojem prisustvuje osoblje Odseka za vanredne situacije.

Međunarodni projekat objedinio je razne oragnizacije iz Italije, Austrije i Rumunije. Ipak, diskretno se postavlja i pitanje da li će imati željeni efekat.

U dugoročnom smislu sigurno – smatra Nenad Krstić, saradnik na projektu i dodaje:

Veoma je važno da se ova tema postavi na dnevni red. Treba jasno znati, ukoliko dođe do bilo kakve havarije u kojoj bi eksponati Narodnog muzeja bili ugroženi, kako treba reagovati odnosno koji postupak primeniti da bi se arheološko blago spasilo. Eksponati moraju biti evakuisani i sačuvani za buduća pokolenja – poručio je Krstić.

N.N.

Foto: Odjek

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *