Kako do vaučera za odmor u Srbiji?

Pravo na vaučere u iznosu od 10.000 dinara, za koje se građani mogu prijaviti od ponedeljka (15. januara) na šalterima pošte širom Srbije, ima osam grupa građana. Na raspolaganju je 100.000 vaučera koji će moći da se koriste već od 15. februara. U odnosu na prethodnu godinu, uvedene su i dve novine. Lista ugostitelja koji su u sistemu vaučera objavljena je 8. januara, na sajtu Ministarstva turizma i omladine.

Da se prijave za turističke vaučere mogu penzioneri, nezaposleni, korisnici prava na dodatak za pomoć i negu drugog lica, vojni invalidi, nosioci poljoprivrednog gazdinstva, studenti, te lica starija od 65 godina koja ne ostvaruju pravo na penziju, što je novina ove godine. Limit primanja zaposlenih lica, koja takođe imaju pravo na vaučere, povećan je sa 70.000 na 80.000 dinara.

Uz popunjenu prijavu, korisnici prava na penziju stavljaju na uvid penzioni ček, rešenje o ostvarenom pravu na penziju ili penzionersku karticu izdatu od strane PIO fonda, odnosno drugi originalni dokument (overeni izvod, potvrda) koji izdaje banka, a koji potvrđuje novčani priliv po osnovu ostvarenog prava na penziju. Korisnik prava na penziju iz inostranstva stavlja na uvid originalni dokument koji izdaje banka sa teritorije Srbije, a kojim se potvrđuje novčani priliv po osnovu ostvarenog prava na penziju.

Lica starija od 65 godina koja ne ostvaruju pravo na penziju prilažu potpisanu izjavu da ne ostvaruju pravo na penziju, na obrascu koji se objavljuje na sajtu Ministarstva i JP “Pošta Srbije“.

Radno angažovana lica sa primanjima, koja ne prelaze iznos od 80.000 dinara mesečno, stavljaju na uvid original potvrde o zaposlenju i ostvarenoj zaradi  isplaćenoj u mesecu koji prethodi mesecu u kome se podnosi prijava, koju izdaje poslodavac ili isplatni listić za zaradu isplaćenu u mesecu koji prethodi mesecu u kome se podnosi prijava.

Studenti prilažu original potvrdu visokoškolske ustanove o statusu studenta prvog, drugog ili trećeg stepena, za tekuću školsku godinu.

Korisnik vaučera prijavu podnosi lično i stavlja na uvid, odnosno prilaže potrebnu dokumentaciju.

Za maloletno ili poslovno nesposobno lice, koje ispunjava uslov za dodelu vaučera, prijavu podnosi zakonski zastupnik (roditelj, odnosno, staratelj), uz dokaz o zakonskom zastupanju.

Potencijalni korisnik vaučera rezervaciju smeštaja može da izvrši kod ugostitelja sa objavljene liste, na osnovu čega ugostitelj izdaje potvrdu o rezervaciji.

Rezervacija smeštaja se ne može izvršiti u ugostiteljskim objektima koji se nalaze u mestu prebivališta, kao i u mestu studiranja potencijalnog korisnika vaučera.

Potencijalni korisnici su u obavezi da na šalterima JP ,,Pošta Srbije” podnesu prijave najkasnije 30 dana pre početka realizacije aranžmana odnosno period od dana podnošenja prijave do prvog dana korišćenja rezervisanog aranžmana ne može da bude kraći od 30 dana.

Vaučerom se ne može vršiti plaćanje usluga ishrane i pića, pružanje zdravstvenih ili drugih usluga, boravišne takse. Krajnji rok za korišćenje vaučera je 20. novembar 2024. godine.

Vaučeri će korisnicima biti dostavljeni na kućnu adresu.

Dodatne informacije zainteresovani mogu dobiti na internet adresi Ministarstva turizma i omladine: www.mto.gov.rs, kao i na brojeve telefona:  011/2606521, 011/2606576 i 011/3111569.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *