Građani/ke pitaju: Ko ima pravo na uslugu „Pomoć u kući“?

gerontološki centar, odjek.rs

Kroz uslugu „Pomoć u kući“ koju sprovodi kruševački Gerontološki centar, obezbeđen je bolji kvalitet života za brojne sugrađane/ke „trećeg doba“. Naše čitaoce/teljke, interesovalo je ko ima pravo na ovaj vid vaninstitucionalnog zbrinjavanja, te šta je sve potrebno da bi se ostvarilo pravo na tu uslugu.

Kako bi pripadnici „trećeg doba“ imali bolji kvalitet života u svom prirodnom okruženju i da ne bi morali da budu smešteni u instituciju, u Kruševcu se već godinama sprovodi usluga socijalne zaštite „Pomoć u kući za odrasla i starija lica“. Ta usluga podrazumeva pomoć i podršku koju im u njihovim domovima pružaju gerontodomaćice.

Ova vrsta pomoći obezbeđuje se onda kada je porodična podrška nedovoljna ili nije raspoloživa, a u skladu sa individualnim potrebama starijih lica koja, koja usled nemoći ili smanjenih funkcionalnih sposobnosti zbog invaliditeta ili bolesti, nisu sposobna da žive u svojim domovima bez svakodnevne ili redovne podrške.

-Pravo na uslugu imaju stara, iznemogla, hronično obolela i druga lica koja ne mogu sama o sebi da se staraju. „Pomoć u kući“ predstavlja podršku nezavisnom životu u sopstvenim domovima- kaže Ružica Džugurdić, sociološkinja u kruševačkom Centru za socijalni rad.

Uslugu pruža Gerontološki centar, a postupak za njeno korišćenje sprovodi Centar za socijalni rad.

-Zahtev se podnosi Centru za socijalni rad u pisanoj formi. Uz zahtev se prilaže i fotokopija ili očitana lična karta, potvrda o prihodima porodice (penzija, lični dohodak, tuđa nega i pomoć….), izveštaj lekara specijalista o zdravstvenom stanju, odnosno, bolestima lica koje podnosi zahtev- kaže Džugurdić, dodajući da se nakon donošenja rešenja kojim se definiše dinamika pružanja usluge i cena, isto prosleđuje pružaocu usluga (Gerontološkom centru) na dalje postupanje.

stara lica, odjek.rs
Pomoć i podrška gerontodomaćica puno znači

U Gerontološkom centru kažu da uslugu „Pomoć u kući“ trenutno koristi 350 domaćinstava, 210 na gradskom i 140 na seoskom području, a 70 odsto korisnika čine žene.

Najveći broj korisnika je u dobi od 70 do 79 godina, zatim od 80 do 89 godina. Ima i korisnika ispod 65 godina starosti, kada se u pitanju invalidna lica, odnosno, mlađi penzioneri.

Prema rečima direktorke Gerontološkog centra, Jelene Maijailović,  na realizaciji usluge ,, Pomoć u kući,, angažovano je ukupno 62- je zaposlenih- pet stručnih radnika, isto toliko medicinskih radnika i 48 gerontodomaćica:

Na uslugu se čeka najduže do mesec dana od dana podnošenja zahteva i trenutno je na čekanju oko 30 domaćinstava. Korisnici mogu da koriste uslugu svakog radnog dana, u zavisnosti od stepena podrške, procene stručnog radnika i mogućnosti službe.

Aktivnosti usluge pomoć u kući usmerene su ka održanju i unapređenju kvaliteta života korisnika. Usluga se realizuje svakog radnog dana, u periodu od 7 do 15 časova.

-Realizacijom aktivnosti usluge pomoć u kući, obezbeđuje se odgovarajuća pomoć koja, u skladu sa procenom potreba korisnika, obuhvata: pomoć u obezbeđivanju ishrane, pomoć pri održavanju lične higijene i higijene stana, u zagrevanju prostorija, zadovoljavanju socijalnih, kulturno-zabavnih i drigih potreba, potom pomoć pri obezbeđivanju servisnih usluga, pomoć pri nabavci namirnica i lekova i drugo- kaže Mijailović.

Inače, prema svedočenju korisnika, pored pomoći koja im značajno olakšava život, podjednako im znači i pažnja koju dobijaju od gerontodomaćica. Navode i to da su gerontodomaćice često jedine osobe koje ih obilaze, te da svaki put željno iščekuju njihov dolazak kako bi sa nekim imali da popričaju, popiju kafu, da podele lepe i tužne trenutke. Gerontodomaćice većina njih opisuje kao osobe kojima se najviše raduju.

Sve potrebne informacije vezane za pružanje ove usluge mogu se dobiti na telefon 037 420 390 lokal 16 radnim  danima  od 8 do 12 časova.

Foto: Pixabay

D.P.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *