Građani/ke pitaju: Ko upućuje pacijenta na dodatne specijalističke preglede?

-Nakon internističkog pregleda, lekar specijalista je zatražio i pregled kardiologa, a da bi dobio taj uput sam morao da se vratim kod izabranog lekara- navodi čitalac koji se obratio našoj redakciji. Njegovo pitanje je da li za dodatnu specijalističku dijagnostiku mora ponovo da se vrati na primarni nivo?

 -Ukoliko je od strane izabranog lekara upućen kod interniste, a on nakon tog pregleda utvrdi da mu je potreban, na primer, pregled kardiologa, nema potrebe da se pacijent vraća na primarni nivo, odnosno, kod izabranog lekara. Internista ga može uputiti na taj pregled – kaže Jelena Ivanović, zaštitnica prava pacijenata.

U slučaju da je potreban pregled drugog specijaliste,  a nema slobodnih termina, pacijentu se daje uput bez termina.

-Taj uput traje 30 dana, onda pacijent mora da bude pregledan u tom vremenskom periodu. To naravno ne znači da taj pacijent ima prednost u odnosu na one kojima je već zakazan pregled, već da se, između već zakazanih pregleda, pronađe neki slobodan termin.

Takođe, specijalista kod kog je izabrani lekar uputio pacijenta, ukoliko postoji potreba, može u okviru svog odeljenja da obavi sve potrebne dijagnostičke procedure, bez da vraća pacijenta na primarni nivo, a sve u skladu sa propisima iz zdravstvenog osiguranja.

D.P.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *