Grad Kruševac priprema Akcioni plan za rodnu ravnopravnost

rodna ravnopravnost, fokus grupa, Odjek.rs

Izrada novog Lokalnog akcionog plana za rodnu ravnopravnost za period do 2024. do 2027. godine je u toku. Grad Kruševac pomenuti plan priprema uz podršku Agencije Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena (UN Women), u okviru projekta „Bezbednost žena i devojčica u javnom prostoru“.

Kako bi se došlo do pravih podataka te plan bio realan i ostvariv organizovane su fokus grupe, jedna sa predstavnicima/predstavnicama institucija, ukljčenih u izradu plana, a druga sa građanima/građankama različitog doba, obrazovanja, socijalnog statusa.

Jelena Todorović, Odjek.rs
Jelena Todorović, pomoćnica gradonačelnice za društvene delatnosti / FOTO: Odjek.rs

Grad Kruševac je potpisnik Evropske povelje za rodnu ravnopravnost još od 2014. godine, dobitnik je brojnih priznanja i nagrada za unapredjenje rodne ravnopravnosti na lokalnom nivou. Zajedno sa Savetom za rodnu ravnopravnost značajnu pažnju posvećuje unapredjenju rodne ravnopravnosti kroz različite aktivnosti, programe i projekte – rekla je pomoćnica gradonačelnice za društvene delatnosti, Jelena Todorović.

Ona je podsetila da je prethodni Lokalni akcioni plan bio urađen za period od 2015. do 2020. godine te da je oko 80 odsto planiranih aktivnosti realizovano.

Razgovor sa predstavnicima/predstavnicama institucija i nevladinog sektora te potom sa građanima i građankama vodile su ekspertkinje za oblast rode ravnopravnosti Nataša Okilj i Nevenka Ivošević, koje su uključene u proces izrade pomenutog plana.

Nataša Okilj i Nevenka Ivošević, Odjek.rs
Ekspertkinje Nataša Okilj i Nevenka Ivošević / FOTO: Odjek.rs

Ideja je da kroz razgovor čujemo šta je to što je dobro, a šta bi moglo da bude bolje što se tiče kvaliteta žena i devojčica, ali ne samo njih, jer kada govorimo o rodnoj ravnopravnosti uvek govorimo mnogo šire, tu su i osobe sa invaliditetom, žene i devojčice koje su možda LGBT, starije žene, one koje žive na selu – kazala je Nataša Okilj.

Napomenula je da se u izradi LAP-a mora voditi računa o tome da se razume legislativni okvir kojim se propisuje njegova izrada, potom da moraju biti uključeni građani i građanke u proces izrade, te da je neophodno uključivanje relevantnih institucija.

Grad Kruševac je, inače, pohvalila kao jedinu lokalnu samoupravu u Srbiji koja je uradila rodnu analizu javnog prevoza.

Ekspertkinja Nevenka Ivošević istakla je da su važna zapažanja predstavnika i predstavnica institucija sa pozicija funkcija koje obavljaju, kako bi se jasnije videlo šta su realno mogućnosti:

Uvek se trudimo da plan bude realno ostvariv, da ne bude spisak lepih želja. Zato je važno da sa vama vidimo šta su izazovi sa kojima se žene suočavaju i gde su mogućnosti za poboljšanje, kako bi kroz plan definisali mere za unapređenje.

Kako bi se prikupilo što više informacija o potrebama i problemima građana i građanki urađena je anketa, koja će od ponedeljka (31. jula) biti dostupna na sajtu Grada Kruševca.

Planirano je da nacrt Lokalnog akcionog plana za rodnu ravnopravnost bude pripremljen do druge polovine avgusta, kada će biti organizovana javna rasporava.

J.B.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *